Wykład - Rada Bezpieczeństwa ONZ

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Rada Bezpieczeństwa ONZ - strona 1

Fragment notatki:

Rada Bezpieczeństwa ONZ - skład, głosowanie, kompetencje
Jest organem o węższym składzie członkowskim. Składa się z 15 państw. Skład RB uległ poszerzeniu zgodnie z poprawką, która była przyjęta w 1963 r. (weszła w życie w 1965 r.) i została poszerzona od 1 I 1966 r. z 11 do 15 państw.
W RB są rozdzielane zgodnie z kluczem geograficznym (zgodnie z zasadą sprawiedliwej reprezentacji geograficznej):
5 miejsc - Afryka i Azja
2 miejsca - Ameryka Łacińska
2 miejsca - Europa Zachodnia i inne państwa
1 miejsce dla Europy Wschodniej (kiedyś miało być określane względami natury ustrojowej, dla ówczesnych państw socjalistycznych - chociaż w 1960 r. Polska rywalizowała o to miejsce z Turcją i ostatecznie oba państwa sprawowały tę kadencję przez rok).
Polska była członkiem RB w latach 1946-47, w 1967, w latach 1971-72, 1982-83, 1996-97.
Przez dłuższy czas jeśli chodzi o reprezentacje w Radzie to zamiast Chin zasiadała reprezentacja Tajwanu. Próbowano zmienić ten stan rzeczy co udało się na początku lat 70-tych.
Głosowanie odbywa się w ramach trzech procedur: 2 procedury zwykłe i 1 specjalna.
Procedury zwykłe
W sprawach proceduralnych wymagana jest większość 9 głosów dowolnych członków
W sprawach merytorycznych również 9 głosów, ale wśród nich muszą być głosy wszystkich stałych członków RB. Wstrzymanie się od głosu któregoś ze stałych członków nie jest traktowane jako skorzystanie z prawa veta.
Jeżeli stały członek chce skorzystać z prawa veta musi głosować przeciw uchwale
Jeżeli RB rozpatruje spór, w którym uczestniczy członek RB, to jest on zobowiązany do wstrzymania się od głosu.
Procedura specjalna
Jest jedna możliwość przewidziana w Karcie NZ, kiedy do podjęcia uchwały wystarczy 8 głosów (bezwzględna większość głosów) i dotyczy wyboru sędziów MTS.
Tryb pracy Rady Bezpieczeństwa. Pracuje w trybie stałym. Sesja RB może być zwołana w każdej chwili. Może być zwołana przez przewodniczącego RB w dowolnym czasie gdy uzna to za wskazane i dlatego państwa mające swoich członków w RB muszą utrzymywać stałą reprezentację.
Nie zmienił się od początku istnienia ONZ skład wielkich mocarstw co zdaniem niektórych państw nie odzwierciedla w stopniu wystarczającym aktualnego układu sił na świecie. Od dłuższego czasu mówi się o możliwościach poszerzenia składu RB, zwiększenia liczby stałych członków, trzeba zwrócić tu uwagę, że są państwa, które są większymi płatnikami od innych, np. Japonia i Niemcy wpłacają więcej niż UK i Francja, a nie są stałymi członkami.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz