Organizacje pozarządowe - Rada Bezpieczeństwa ONZ

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje pozarządowe - Rada Bezpieczeństwa ONZ - strona 1

Fragment notatki:

Organizacje pozarządowe współpracują poprzez Radę Gospodarczo-Społeczną z ONZ oraz współpracuje ta rada z organizacjami wyspecjalizowanymi (tj. organizacje powszechne powiązane z Narodami Zjednoczonymi szczególną umową, które upoważniają do współpracy wzajemnej.)Są one ściśle powiązane z NZ, ale mają odrębność budżetową - jest ich obecnie 16 (Bank Światowy, MFW).
Sekretarz Generalny i Sekretariat: Sekretarz reprezentuje Narody Zjednoczone na zewnątrz i stoi na czele Sekretariatu. Jest powoływany przez ZO na zlecenie RB na kadencje pięcioletnie (maksymalnie 2 kadencje). Jest to najwyższy urzędnik Narodów Zjednoczonych, wraz z Sekretariatem zajmuje się obsługą prawna i administracyjną. Może też zwracać uwagę na sprawy, które wymagają uwagi, ma prawo takżę uczestniczyć w posiedzeniach tych głównych organów. Niekiedy przygotowuje projekty aktów prawnych przyjmowanych w tych głównych organach, zarządza też majątkiem Narodów Zjednoczonych.
Rada Powiernicza - składa się z 5 członków, ale w praktyce już od dawna nie funkcjonuje, gdyż obszarów powierniczych już nie ma. Wcześniej był to organ, który miał działać w celu ukształtowania systemu władzy, który funkcjonowałby na obszarach powierniczych.
Kolokwium - jeżeli będą pytania dot. organizacji międzynarodowych to tylko ONZ. Spory międzynarodowe:
Sytuacja, w której 2 storny mają odmienne, skonkretyzowane stanowiska odnośnie prawa, czy faktów. Isotne dla sporu jest skonkretyzowanie tych stanowisk (taka konkretyzacja odróżnia spory od napięć między państwami).
Państwo powinno powstrzymywać się od głosowania (RB ONZ), gdy jest stroną sporu, ale tak nie ma w przypadku napięć.
Spory międzynarodowe dzielimy na zwykłe oraz kwalifikowane. Kwalifikowane to spory stwarzające zagorżenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Spory zwykłe takiego zagrożenia nie niosą.
W przypadku sporu kwalifikowanego istnieje obowiązek jego załatwienia. W przypadku sporów zwykłych takiej zasady nie ma (ewentualnie umowa międzynarodowa może nakładać taki obowiązek). Rada Bezpieczeństwa ONZ rozstrzyga to czy mamy do czynienia ze sporem kwalifikowanym, czy zwykłym. RB okreśłjaąc jakieś spory za zagrażające pokojowi i bezpieczeństwa zaleca przyjęcie konkretnego mechanizmu rozwiążania sporu (konkretna metoda rozstrzygania sporu) - składa propozycję rozwiązania sporu w postaci zalecenia na podstawie rozdziału 6 Karty NZ.
Spory prawne (wykładnia umowy międzynarodowej, każdego zagadnienia międzynarodowego, istnienia faktu, który w razie stwierdzenia stanowiłby naruszenie prawa międzynarodowego oraz rodzaju wysokości odszkodowania należnego za naruszenie zobowiązania międzynarodowego) inne problemy tworzą spór politycznych.
PMP wymaga by wszystkie spory prawne rozstrzygane były drogą sądową, a spory polityczne z pomocą mechanizmów dyplomatycznych. Często tego typu spory mieszają się nawzajem. MTS zwraca uwagę, żę przywoływanie argumentacji politycznej oznaca, że mamy do czynienia ze sporem politycznym (argumentacja prawna już tak działą, że mamy do czynienia ze sporem prawnym).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz