Kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ-opracowanie - strona 1 Kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ-opracowanie - strona 2 Kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1.wyjaśnij różnice między pojęciem służba zagraniczna i służba dyplomatyczna
2.wymień kompetencje RB ONZ
Kompetencje:
Niezależne od ZO w sprawach dot. pokoju i bezpieczeństwa
Opracowywanie przy pomocy Wojskowego Komitetu Sztabowego planów dot. Ustanowienia systemu regulacji zbrojeń
Rozpatrywanie sporów i sytuacji zagrażających pokojowi
Wydawanie zaleceń dot. Sposobów rozwiązywania sporów
Podejmowanie decyzji dot. Sankcji
Może badać każdy spór, wzywać strony do rozstrzygnięcia go i podawać środki, użyć środków przymusu, przeprowadzić akcję wojskową
W razie wniesienia skargi dot. Groźby naruszenia pokoju zaleca osiągnięcie porozumienia pokojowymi środkami
Wysyła misja, mianuje wysłanników
Prosi Sekretarza o świadczenie dobrych usług, pośrednictwa czy mediacji
Organizuje operacje dla przywrócenia, utrzymania i budowy pokoju
Odwołać się do układów i organizacji regionalnych
Jej zalecenia są niezbędne do przyjęcia nowych członków, zawieszenia, wykluczenia, mianowania Sekretarza
Uczestniczy w wyborze sędziów MTS
Składa sprawozdanie ZO
Powołuje organy pomocnicze
Stałe Komitety
Grupy robocze ad hoc
2 trybunały karne
3.wymień kolejne projekty utworzenia UE i podaj daty ich ogłoszenia
idea integracji ogólnoeuropejskiej Richarda Coudenhove - Kalergi: Unia Paneuropejska
- manifest Pan - Europa (1923); Kalergi proponował zjednoczenie zespolenie działań ogółu państw europejskich, wykluczając jednak ze współdziałania Wlk. Brytanię i ZSRR,
- Kalergi powoływał się również na rzymski uniwersalizm i ogólnoświatowy dorobek idei humanistycznych,
- zjednoczona Europa miała być ośrodkiem opozycyjnym do Panameryki, Imperium Brytyjskiego, Eurazji (ZSRR) czy Azji dalekowschodniej,
- podstawą dla Paneuropy miała być współpraca francusko - niemiecka,
- Paneuropa miała być jednocześnie federacją w ramach Ligi Narodów, zmierzającą do znoszenia granic i przeciwdziałania wpływom mocarstw światowych na kontynent europejski, jej szczytowym stadium miało być utworzenie Stanów Zjednoczonych Europy; wzorem dla niej miały być szwajcarskie kantony,
- zjednoczona Europa miała posiadać własny parlament (dwuizbowy: Izba Narodów i Izba Państw,
- Manifest paneuropejski (1924) proponował tworzenie bloku państw i unii celnej na obszarze między Rosją, Atlantykiem i Morzem Śródziemnym
- 1926 - pierwszy Kongres Paneuropejski (2000 delegatów, 24 państwa), na którym powołano Unię Paneuropejską pod przewodnictwem Kalergiego, z centralą w Wiedniu (odbyło się 5 Kongresów UP, ostatni w 1943 r. w NY); w 1927 honorowym przew. UP został Aristide Briand ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz