Geografia polityczna 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia polityczna 1 - strona 1 Geografia polityczna 1 - strona 2 Geografia polityczna 1 - strona 3

Fragment notatki:


Geografia polityczna temat nr 1
Otok
Geografia polityczna ; jej podstawowe atrybuty to proces polityczny i przestrzeń . Tematyka badawcza : 1)badanie obszarów politycznych 2)państwo 3)podejście behawioralne do procesów politycznych Dzieje tematyki badawczej:
-Arystoteles ,IV w p.n.e.,badał zależność pomiędzy ludnością, a terytorium przez nią zamieszkaną. Klimat traktował jako czynnik deterministyczny.
-Strabon był etnocentrykiem tzn. uważał, że jego ojczyzna ma idealne warunki przyrodnicze. -ibn Chaldun XIV w n.e teoria politycznej integracji i dezintegracji, a w końcu cyklicznego państwa
-Monteskiusz skrajny determinizm geograficzny ( znaczenie krajobrazu, klimatu, gleby, zaludnienia)
-Buffon mówi o wzajemnym wpływie środowiska i człowieka
-termin geografia polityczna pojawił się w pracy Turgota w XVIII wieku oraz u Kanta: geogr. polit. zajmuje się zależnościami: jednostki polityczne, a ich fizycznogeograficzne zaplecze.
W XIX wieku; racjonalistyczny indeterminizm :zakłada demokrację , państwo i społ. jest tworzoen z woli jednostek, a jest rządzone wg tej woli. We Francji Detreminizm: teokratycznytj. powstanie i upadek państwa z woli Boga ,albo przyrodniczy: pzryczyną rozwoju państwa i społ są warunki naturalne (georaficzne) lub rasa (biologiczne). W Niemczech
W koncepcji francuskiejpaństwo ma 3 formy wyrazu geograf: Droga- porządek wew., granica porzadek zew., stolica funkcje administracyjne. Duże znaczenieodgrywa dusza narodu tj. podłoże psychologiczno-społ.
W Nimeczech:
Ratzel(1844 -1904) uczynił osi swych badań pogląd, że zjawiskaspołeczne uwarunkowane są geograficznie - oparł na tym całą geopolitykę. Państwo porównał do org. biologicznego: przechodzą młodość, dojrzałość, starość. 7 praw rozwoju państwa wg Ratzl'a :
1. przestrzeń państwa poszerza się wraz z ekspansją ludności majaca tę samą kulture,
2. terytorialny wzrost następuje za innymi aspektami rozwoju państa
3. państwo rośnie przez wchłanianie innych jednostek
4. granica odzwierciedla siłę państwa stąd nie jest stała
5. państwa szukają terenów do wchłonięcia
6. kierunek ekspansji przesówa się do państw bardziej do słabo rozwiniętych cywlizacyjnie
7. dążenie do ekspansji terytorialnej rośnie w miarę poszerzania terytorium
Żywotność państwa można mierzyć jego wielkośią.
Położenie sprawia,że żadna z części państwa nie może być traktowane oddzielni
Obszar oznacza, że każde państwo należy rozważać z punktu widzenia miejsca która zajmuje w stosunku do swoich sąsiadów. Kjellen (1864-1922) Geopolityka syntetyczna nauka o państwie, jej przedmiotem ziemia przeniknięta polityczna organizacją. Terytorium to ciało państwa dlatego jest ważniejsza od ludności. Może bowiem utracić część ludności bez negatywnych skutków, natomiast każda utrata terytorium osłabia państwo.

(…)

… - nauka o organizacji władzy
2. socjopolityka - stosunki potrzeby społeczne
3. etnopolityka - psychologia narodu
4. ekopolityka - nauka o gospodarce
5. geopolityka - badanie środowiska politycznego państwa
Uważał, ze państwo stale współzawodniczy z sąsiadującymi państwami chcąc zdobyć prawo do przewodniczenia innym. Na świecie powinno istnieć kilka bardzo dużych państw tzw. mocarstw.
Haushofer (1869-1946)
Geopolityka jest nauką o geograficznych ograniczeniach zjawisk politycznych. Jako nauka o politycznym organizmie przestrzennym i jego strukturze wykorzystuje szeroko metody nauk geograficznych. W 1936 na kongresie geografów niemieckich określono geopolitykę jako naukę o państwie opartą na podstawach nauk o ziemi i wykorzystującą biologiczną zasadę ujmowania wydarzeń politycznych jako geograficznie…
… rosyjską. Przewidział konflikt pomiędzy Rosją, potegą lądową a Wielką Brytanią potęga morską. W Wielkiej Brytanii znanym geopolitykiem był Mackinder (1861-1947)(parlamentarzysta, profesor Oksfordu).Przedstawił koncepcję w której. Europa, Azja Afryka tworzą wyspy świata. Jądrem wyspy świata a zarazem geograficzną osią historii świata jest Heartland obejmujący Rosję, zachodnią część Chin. Mongolię…
… społecznych z rozprzestrzenianiem zaawansowanej technologii militarnej oraz nowymi prądami ideologicznymi. Wyrazem przemian jest zmiana znaczenia pojęć interes narodowy, prestiż, bezpieczeństwo. Po II wojnie światowej system globalny ewoluował w kierunku wyspecjalizowanej specjalizacji od dwubiegunowości supermocarstw do wielobiegunowości mocarstw. W ciągu ostatnich 20 lat równowaga tego ładu uległa…
… środowiska.
Ostateczne ustalenie granic po II wojnie światowej wpłynęło na zahamowanie prac z geografii politycznej.
Geografia ekonomiczna świata - Dobosiewicz, Olszewski
Bada gospodarkę społeczną w jej układach przestrzennych, warunkowanych zarówno czynnikami społecznymi i przyrodniczymi. System gospodarczy: relacje podmiotów (społeczeństwo) i przedmiotów gospodarowania (zasoby przyrody).
Geografia chce…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz