Geopolityka, ekopolityka, globalizacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geopolityka, ekopolityka, globalizacja - strona 1 Geopolityka, ekopolityka, globalizacja - strona 2 Geopolityka, ekopolityka, globalizacja - strona 3

Fragment notatki:


S. Otok - „Geografia polityczna - geopolityka, ekopolityka, globalizacja” 7-28 1.Metodologiczne problemy geografii politycznej. Kształtowanie się pojęć i podstawowych kierunków geografii politycznej w ujęciu historycznym. - korzenie - arystotelowski model państwa doskonałego, ok. 2000 lat
- podstawowe atrybuty geografii politycznej - procesy polityczne i przestrzeń/ brak określonego przedmiotu badań oraz wyraźnych granic oddzielających ją od innych dyscyplin uniemożliwia badanie zjawisk, dotyczących zarówno sfery polityki, jak i przestrzeni.
- poznanie przestrzeni geograficznej i zachodzących w niej procesów politycznych - bardziej niż inne nauki polityczne
-politolodzy, socjolodzy, historycy, specjaliści od nauk społecznych zajmują się geogr.. polit.= poznanie rzeczywistości politycznej
- 3 zakresy tematyki badawczej - obszary polityczne,, państwo, podejście behawioralne do procesów politycznych
Badania obszarów politycznych: - powiązanie polityki we wszystkich jej przejawach ze środowiskiem naturalnym
- Arystoteles - badał zależność pomiędzy ludnością a terytorium, określał funkcje stolicy, armii, granic, inne czynniki w odniesieniu do środowiska naturalnego (klimat)
- Strabon - „Geografia” - wiara, że Grecja ma idealne warunki przyrodnicze i stosuje najlepszą technikę rządzenia
- po upadku Rzymu zastój w rozwoju geografii- rozwój w świecie arabskim
- Abd al -Ragman ibn Chaldun (XIV w)- uogólnienia dotyczące najpotężniejszych jednostek politycznych jego czasów oraz ich związek ze środowiskiem geograf., teoria o politycznej integracji i dezyntegracji i koncepcja cyklicznego rozwoju państwa;
- Bidon - światem i społeczeństwem rządzi wola Boża
-Monteskiusz - znaczenie krajobrazu i klimatu w formowaniu systemów rządów, gospodarka rolna+ zaludnienie+ system polit.+ zatrudnienie+ obszar kraju+ żyzność gleb+ sposób rządzenia, determinizm geograficzny, -Buffon - odrzucenie determinizmu, wzajemny wpływ człowieka i środowiska”
- Petty „The Politival Anatomy of Ireland” Political Arithmetic ”- znaczenia terytorialnych terytorialnych demograficznych czynników dla potęgi państwa
- Ritter- XIX w .- analogia rozwoju państwa do organizmu
- XVIII w. Furgon, Kant- dyscyplina zajmująca się badaniem zależności pomiędzy poszczególnymi jednostkami politycznymi a ich fizycznogeograficznym zapleczem - Polska Wyćwicz- I def. 1768 r
Badania nad państwem:
- XIX w. - racjonalistyczny indeterminizm (posybilizm) - kształtowanie się stosunków społecznych i politycznych w woli jednostki = demokracja, umowa społeczna- Francja / determinizm

(…)

… mocarstwa, germanofil, (potem Japonii i Włochy)
- 1919 r - Szkoła geopolityczna- Haushofer- propagowanie idei geopolitycznej, usprawiedliwienie Niemiec, 1927 r- Geopolityka- nauka o geograficznych ograniczeniach zjawisk politycznych, nauka o politycznym organizmie przestrzennym i jego strukturze wykorzystuje szeroko metody nauk politycznych, traktowanie zjawisk politycznych jako skutku uwarunkowań geograficznych, teoria państwa Ratzla + niemiecki szowinizm, kult rasy i wodza; 1936 r.- kongres geografów niemieckich- nauka o państwie oparta na podstawach nauk o Ziemi i wykorzystująca biologiczna zasadę- ujmowanie wydarzeń politycznych jako geograficznie uwarunkowanych zjawisk życiowych; Scheppers 1937- problem przestrzeni właściwej dla danej rasy- współoddziaływanie rasy i obszaru nie zależy od wpływu…
…, badaniach nad ideologią i percepcja społeczną, =rozwój czy moda?
Geografia polit- oparta na faktach a nie teorii=> słabość, Glessner i Blij- dysponuje bogatym materiałem faktograficznym , mało teorii-> złe ukierunkowanie badań w przeszłości 9teoria państw i geopolityka), Glessner- ważne tematy badawcze mogące doprowadzić do rozwoju dziedziny:
Przestrzenny układ różnych zjawisk politycznych występujących…
… psychokulturalny (mentalność czy charakter narodowy);
6. czynnik instytucjonalny (ustrój polityczny, typ rządu, dominujące opinie).
Zwolennik polityki siły, imperium Amerykańskiego, przewidział konflikt Rosja/Uk w Azji, -Mackinder (ang)- era potęgi morskiej minęłam rozwój technologii i kolei, 1904 -teoria Heartlandu (serca Eurazji) w "Geograficzna oś historii"'- podstawa stosunków międzynarodowych, potęga…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz