Geografia przemysłu - wykład 14

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia przemysłu - wykład 14 - strona 1 Geografia przemysłu - wykład 14 - strona 2 Geografia przemysłu - wykład 14 - strona 3

Fragment notatki:


Temat 14: Geografia przemysłu Przemysł jest działem produkcji materialnej zajmującej się wydobywaniem bogactw mineralnych, a także przetwarzaniem tych bogactw oraz innych surowców naturalnych na środki produkcji i konsumpcji.
Kraje o silnie rozwiniętym przemyśle: USA, Japonia, Niemcy, W.Brytania, Francja. Przemysł w tych krajach charakteryzuje się wysokim poziomem nowoczesności, stale rośnie w nich znaczenie tzw. przemysłu wysokiej techniki, który obejmuje m.in. produkcję aparatury naukowo-badawczej, urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, sprzętu audiowizualnego, produkcję robotów, przemysł farmaceutyczny.
Kraje nowo uprzemysłowione: Korea Płd., Brazylia, Argentyna, Meksyk.
Rodzaje przemysłu o największym udziale w całokształcie produkcji przemysłowej w krajach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego:
Elektromaszynowy - ¼, 1/3, a w niektórych krajach nawt 40% wartości produkcji przemysłowej;
Chemiczny - ponad 15% produkcji;
Przemysł wytwarzania energii elektrycznej (elektroenergetyka) - 7-10%
Lekki - mniej niż 5%
Spożywczy
Kraje duże charakteryzują się wszechstronnie rozwiniętym przemysłem, mniejsze natomiast specjalizują się w określonych dziedzinach produkcji:
Norwegia - produkcja energii elektrycznej, hutnictwo aluminium, produkcja magnezu;
Szwajcaria - przemysł chemiczny, zwłaszcza produkcja leków i barwników;
Holandia - przemysł chemiczny, wytwarzanie kauczuków, tworzyw i włókien syntetycznych oraz nawozów sztucznych;
Czynniki lokalizacji przemysłu
zasoby siły roboczej (zasoby wykwalifikowanych kadr);
baza surowcowa;(surowce naturalne, otrzymywane z nich materiały i półprodukty)
baza energetyczna;
rynek zbytu;(wyroby trudne do przewozu, łatwo psujące się, powszechnego użytku, wyroby o wadze cięższej niż waga produktów potrzebnych do ich wyprodukowania np. kwas siarkowy)
infrastruktura techniczna; (urządzenia transportowe i komunikacyjne, sieć energoelektryczna, wodna, kanalizacyjna, oczyszczanie ścieków, gazociągi)
zasoby wody;(przemysł elektroenergetyczny, chemiczny, celulozowo-papierniczy, hutnictwo żelaza)
korzyści aglomeracji
I . Okręgi przemysłowe Przyczyny powstawania okręgów przemysłowych:
1. Występowanie surowców mineralnych : zwłaszcza węgla kamiennego, który przez długi czas był najważniejszym surowcem energetycznym na świecie; okręgi powstałe na bazie węgla kamiennego to : Okręg Doniecki na Ukrainie, Reńsko-Westfalski (Zagłębie Ruhry), Górnośląski , Północny we Francji . Okręg Północny we Francji: Hutnictwo żelaza bazujące na rudach dowożonych z Lotaryngii; produkcja odlewów;(obecnie niewielkie znaczenie)


(…)


Francja
Włochy
Szwecja, Szwajcaria, Belgia, Holandia,
Bardzo duże znaczenie w gospodarce osiągnęła jedna z gałęzi przemysłu elektromaszynowego, jaką jest przemysł środków transportu, szczególnie rozwinął się przemysł samochodowy. Najwięksi producenci samochodów to:
Japonia (29% światowej produkcji samochodów ciężarowych, 28% osobowych)
USA ( odpowiednio 28% i 15,7%): General Motors, Ford, Chrystler…
… znajdują się w rejonie Zatoko Perskiej (60%), dysponują nimi takie kraje jak:
Arabia Saudyjska (największe zasoby)
Rosja (Syberia Zach., rejon Wołżańsko-Uralski)
Rejon Zatoki Meksykańskiej
Południowa część Morza Karaibskiego płn-wsch. Sahara
delta Nigru w Afryce
wyspy Azji Płd-wsch
szelf Morza Północnego ( W.Brytania, Norwegia)
Chiny
Amazonia
Najwięksi importerzy ropy naftowej w Europie: Włochy, Francja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz