Okręgi przemysłowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3199
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Okręgi przemysłowe - wykład - strona 1 Okręgi przemysłowe - wykład - strona 2 Okręgi przemysłowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Okręgi przemysłowe
1. Rodzaje przestrzennych form koncentracji przemysłu
• Ośrodek przemysłowy – miejscowość posiadająca zakłady przemysłowe
Okręg przemysłowy – obszar o dużym nagromadzeniu zakładów
przemysłowych, które wykazują ze sobą powiązania produkcyjne
• Technopolie – ośrodki z dominacją przemysłów wysokiej techniki
.
1. Cechy okręgu przemysłowego:
• Składa się z przynajmniej kilku ośrodków
• Posiada znaczny odsetek ludności zatrudnionej w przemyśle
• Skupia znaczny potencjał wytwórczy na niewielkim obszarze
• Duża część zakładów pracy wykazuje powiązania produkcyjne
2. Podział okręgów przemysłowych ze względu na miejsce lokalizacji:
• Okręgi surowcowe – są lokalizowane w miejscach występowania surowców
mineralnych (najczęściej węgla lub rud metali). Zlokalizowano w nich
najczęściej przemysły: górnictwo, energetyka, hutnictwo, przemysł
elektromaszynowy, koksochemiczny, nawozów azotowych.
W okręgach tego typu rozwijają się również przemysły o znaczeniu lokalnym
takie jak: włókienniczy, spożywczy, materiałów budowlanych, środków
czystości.
W KWR okręgi tego typu ulegają restrukturyzacji. Należą do nich:
1) Okręg Północny we Francji,
2) Okręg Reńsko – Westfalski (zagłębie Ruhry) w Niemczech
3) Okręg Górnośląski w Polsce (pierwsza faza restrukturyzacji)
W KSR okręgi tego typu nadal mają bardzo duże znaczenie. Dominuje w nich
nadal górnictwo, hutnictwo, przemysł ciężkich maszyn i urządzeń, metalowy,
elektroenergetyczny. Przykładami takich okręgów są:
1) Belo Horizonte w Brazylii
2) Szaba w Republice Kongo
3) Okręg Uralski w Rosji
4) Okręg Doniecki na Ukrainie
5) Minas Gerais w Brazylii
• Okręgi wielkomiejskie – wytworzyły się w aglomeracjach miejskich.
Występują tu takie gałęzie przemysłu jak: elektromaszynowy, kosmetycznoperfumeryjny, środków piorących, spożywczy (gł. słodycze i napoje),
odzieżowy i futrzarski, farmaceutyczny, poligraficzny. Wszystkie te
działalności mają znaczenie ponad lokalne.
Do okręgów tego typu należą:
1) Okręg Paryski
2) Okręg Londyński
3) Okręg Mediolanu
4) Okręg Turynu
5) Okręg Warszawski
6) Okręg Poznański
7) Okręg Moskiewski i inne
• Okręgi portowe – wykształciły się w miastach portowych na bazie surowców
dowożonych drogą morską. Do dominujących w tego rodzaju okręgach
przemysłów należą: hutnictwo metali, przemysł elektromaszynowy,
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
petrochemiczny, spożywczy (rybny), produkcja nawozów fosforowych,
stoczniowy. Przykłady:
1) Okręg Marsylii
2) Rotterdam (największy w świecie port przeładunku importowanej
ropy naftowej)
3) Tokio-Kawasaki-Jokohama
4) Nowy Jork
5) Bombaj w Indiach
Przegląd wybranych okręgów surowcowych w świecie.
SUROWCE W
NAZWA OKRĘGU OPARCIU O KTÓRE NAJWAŻNIEJSZE
UWAGI
ROZWINĄŁ SIĘ
OŚRODKI
PRZEMYSŁ
YORKSHIREWęgiel kamienny,
Leeds, Sheffield
Upadek znaczenia
HUMBERSIDE
rudy Fe, rudy Zn i Pb
górnictwa, rozwój
przem.
elektromaszynowego,
hutnictwo na bazie
rudy importowanej
ZAGŁĘBIE
PÓŁNOCNE WE
FRANCJI
Węgiel kamienny,
len
Lille, Tourcing,

(…)

…)
OKRĘG URALSKI W Rudy Fe, Cu, Zn i
ROSJI
Pb, srebro, azbest,
boksyty, uran, węgiel
brunatny
OKRĘG KUŹNIECKI Węgiel kam., rudy
W ROSJI
Fe, Zn i Pb
Katowice, Zabrze,
Ruda Śląska
Donieck, Charków,
Dniepropietrowsk
Jekatierynburg,
Czelabińsk,
Magnitogorsk
Nowosybirsk,
Nowokuźnieck
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Spadek wydobycia
węgla, rozwój przem.
farmaceutycznego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz