Restrukturyzacja przemysłu - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Restrukturyzacja przemysłu - wykład - strona 1 Restrukturyzacja przemysłu - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Restrukturyzacja przemysłu
Restrukturyzacja polega na zmianie profilu produkcji poprzez likwidację tradycyjnych gałęzi
przemysłu oraz na zastępowaniu ich przemysłami nowoczesnymi i modernizacji starych
ciągów technologicznych (zmiana maszyn, konstrukcji produkcji itp.). Proces ten wiąże się
również z przekwalifikowaniem robotników (kursy, zmiana zawodu), zwolnieniami (używa
się coraz więcej maszyn do produkcji) i emigracją byłych pracowników z okręgu w
poszukiwaniu pracy gdzie indziej.
Restrukturyzacji podlegają przede wszystkim tradycyjne gałęzie przemysłu (górnictwo,
hutnictwo, przemysł włókienniczy).
Górnictwo węglowe - z roku na rok spada zapotrzebowanie na węgiel jako źródło energii ( na
pewno w Europie i USA). Fakt ten jest związany z opłacalnością wykorzystania w energetyce
bardziej kalorycznych surowców (patrz – lekcja o surowcach energetycznych). Zakłady tego
typu były bardzo kosztowne – energochłonne i kapitałochłonne. Zaczęły wyczerpywać się
złoża węgla w okręgach tradycyjnych (Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Polska) i trzeba
było sięgać po głębiej zalegające złoża co podnosiło koszty produkcji. Górnictwo przestawało
być opłacalne przy spadającym zainteresowaniu tym surowcem. Elektrownie chciały osiągać
coraz większe zyski a było to możliwe przy wykorzystaniu tańszych surowców. Do takich
należą bardziej kaloryczne i łatwiejsze w eksploatacji ropa naftowa i gaz ziemny.
Innymi przyczynami restrukturyzacji przemysłu jest konkurencja w walce o rynki zbytu. Ten
czynnik jest ważny w przypadku Polski. Koszt wydobycia węgla w Polsce jest wysoki (patrz
wyżej) a na rynku pojawiły się o wiele tańsze zasoby Chin, Indii i RPA. Są one tańsze za
sprawą bardzo taniej siły roboczej, poza tym często węgiel zalega tam płyciej i jest
wydobywany metodą odkrywkową. Zaczęło dochodzić do paradoksów. Polski elektrownie
wolały kupować tańszy węgiel z Chin, czy innego kraju ( Oczywiście nie zawsze i nie
wszystkie). Biorąc pod uwagę olbrzymie dotacje rządowe do górnictwa węgla kamiennego w
naszym kraju postanowiono zrestrukturyzować tę gałąź przemysłu. Zaczęto zamykać
nierentowne kopalnie (Całe Zagłębie Dolnośląskie i dużą część kopalń Zagłębia
Górnośląskiego).Powstał problem ze zwalnianymi górnikami (jeszcze niedawno w okolicach
Wałbrzycha było największe bezrobocie w kraju). Dzięki silnym związkom zawodowym
odchodzący z górnictwa robotnicy otrzymali wysokie odprawy (50 000 PLN na głowę),
możliwość przekwalifikowania na odpowiednich kursach itp. Prawdą jest też, że na obszarach
górniczych wzrosło bezrobocie. Aby je zmniejszyć rząd stworzył na tych obszarach specjalne
strefy ekonomiczne dla zagranicznych inwestorów ( o strefach ekonomicznych znajdziesz
dodatkowe informacje w następnym temacie). Z takich ulg skorzystał między innymi koncern
Opla, który zbudował swoją fabrykę w Gliwicach. Takich stref w Polsce jest kilkanaście.
Poza tym na obszarach zrestrukturyzowanych powstały „wylęgarnie przedsiębiorczości” (np.
w Mielcu). Zajmują się one doradztwem

(…)

… kamienny spada również w gospodarce komunalnej. Ma to
związek z ekologią. Elektrociepłownie bazujące na tym surowcu są bardzo uciążliwe dla
środowiska naturalnego (to samo dotyczy zwykłych kotłowni). Założenie ekologicznych
kotłowni i małych zakładów energetycznych bazujący na, nieszkodliwych dla środowiska
naturalnego, surowcach odnawialnych (alternatywnych) jest dotowane w dużej części przez
państwo lub organizacje międzynarodowe.
Ekologia jest więc również jednym z czynników przyspieszających restrukturyzację
przemysłu na obszarach starych okręgów przemysłowych. Te bardzo zdegradowane przez
1
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
przemysł ciężki obszary starają się zamykać „brudne” zakłady, modernizować je i rozwijać
nowe, czyste technologie. Najczęściej powstają tu zakłady przemysłu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz