Międzynarodowe prawo publiczne - wykłady, mgr Piotr Knut

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 5103
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe prawo publiczne - wykłady, mgr Piotr Knut - strona 1 Międzynarodowe prawo publiczne - wykłady, mgr Piotr Knut - strona 2 Międzynarodowe prawo publiczne - wykłady, mgr Piotr Knut - strona 3

Fragment notatki:

odt, w sumie ma 24 strony i porusza zagadnienia takie jak: podmioty prawa międzynarodowego, państwo, suwerenność państwowa, prawa zasadnicze, powstanie i upadek państwa, prawo narodu do samostanowienia, powstanie państwa, sposoby powstania państwa, upadek państwa, sposoby upadku państwa, ciągłość i sukcesja państw, teoria tabula rasa, teoria prawa wyboru, teoria kontynuacji z prawem wypowiedzenia, teoria prawa do namysłu, państwo w stosunkach międzynarodowych, wykonywanie władzy suwerennej, zasada nieinterwencji, równość państw, immunitet jurysdykcyjny państwa, rodzaje państw, państwo jednolite, państwo złożone, państwo rozwijające się, państwa śródlądowe, państwa o niekorzystnym położeniu geograficznym, państwa archipelagowe, państwa trwale neutralne, organizacje międzynarodowe, niesuwerenne organizacje terytorialne, Watykan, naród, jednostka, osoby prawne. Ponadto, notatka traktuje na tematy takie jak: uznanie międzynarodowe, podstawy uznania, charakter prawny uznania, formy uznania, uznanie de iure i de facto, uznanie państwa, uznanie rządu, uznanie powstańców i strony wojującej, społeczność międzynarodowa, cechy wspólnoty międzynarodowej, zasada równości, rodzaje wspólnot, wspólnota regionalna, wspólnota funkcjonalna, istota prawa międzynarodowego. Notatka zawiera również informacje na temat pojęć takich jak: doktryna naturalistyczna, doktryna pozytywistyczna, powody przestrzegania prawa międzynarodowego, sankcje w prawie międzynarodowym (rodzaje), sankcja, sankcje zorganizowane, sankcje niezorganizowane, skutki nie wykonania nałożonych sankcji, relacje między prawem międzynarodowym a prawem wewnętrznym w świetle teorii, relacje między prawem międzynarodowym a prawem wewnętrznym w praktyce. Ponadto, notatka traktuje na tematy takie jak: prawo międzynarodowe w Starożytności, Grecja, Rzym, Chiny, prawo międzynarodowe w Średniowieczu, prawo międzynarodowe w Polsce w okresie średniowiecza, prawo międzynarodowe w epoce Oświecenia, geneza prawa międzynarodowego, powstanie nauki prawa międzynarodowego, prawo międzynarodowe, deklaracja praw narodów, Kongres Wiedeński, konwencje haskie. Ponadto, notatka traktuje o tematach takich jak: okres współczesny w prawie międzynarodowym, okres międzywojenny, okres II wojny światowej, czasy po II wojnie, Prawo Wspólnotowe. Notatka porusza również zagadnienia takie jak: źródła prawa międzynarodowego w znaczeniu formalnym, źródła prawa międzynarodowego w znaczeniu materialnym, rodzaje źródeł prawa międzynarodowego, zwyczaj jako źródło prawa międzynarodowego, inne źródła prawa międzynarodowego, orzecznictwo sądów międzynarodowych, doktryna, ustawodawstwo wewnętrzne państw, uchwały organizacji międzynarodowych, akty jednostronne państwa, ogólne zasady prawa jako źródła prawa międzynarodowego, traktat międzynarodowy, rodzaje umów międzynarodowych, wymogi formalne dotyczące umów międzynarodowych, porozumienie dżentelmeńskie, procedura zawierania umów międzynarodowych, umowy niepodlegające ratyfikacji, tryb ratyfikowania umów w Polsce.

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PUBLICZNE
PROWADZĄCY mgr Piotr Knut
WYKŁAD NR 2 Temat: Państwo w stosunkach międzynarodowych i inne podmioty
Państwo w stosunkach międzynarodowych
* suwerenna równość, mają równe prawa i obowiązki, są równymi członkami OM
-integralność terytorialna i niepodległość polityczna są nienaruszalne
-prawo do swobodnego wyboru i rozwoju swojego systemu politycznego, społ, gosp, kulturalnego
*wykonywanie władzy suwerennej - granicą wykonywania w.suwerennej jest pos

(…)

… rannych i zabitych, kapitulacji, twierdzy lub miasta.
Typowe klauzule zawierane w umowach
Klauzula wzajemności - traktowanie osób lub rzeczy w taki sam sposób - jak przez dane państwo u siebie Klauzula narodowa - zobowiązanie każdej ze stron do traktowania obywateli (osób prawnych, statków) drugiej strony tak, jak traktuje się własnych obywateli i mienie Klauzula największego uprzywilejowania - polega…
… Węgla i Stali, traktaty Rzymskie (1957) o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, traktat o Fuzji Organów (1965), Jednolity Akt Europejski (1986), traktat o Unii Europejskiej (1992), Traktat z Amsterdamu (1997) oraz umowy o przystąpieniu do pierwotnej “szóstki” kolejnych krajów.
-Prawo to uzupełniają akty wydawane przez instytucje Wspólnot Europejskich…
… Włodkowic - rektor Akadami krakowskiej przedstawił poglądy na procesie między Polską a Zakonem Krzyżackim ,,Wiara nie pochodzi z przymusu” (1414-1415) Było to na soborze w Konstancji
- Andrzej Frycz Modrzewski - zajmował się problematyką wojny w książce de republika emendanda (1551-1554)
Prawo międzynarodowe w epoce Oświecenia
- jeżeli państwo rosło w siłę, to zawiązywały się sojusze przeciw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz