wykład - Pojęcie i klasyfikacja umów międzynarodowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - Pojęcie i klasyfikacja umów międzynarodowych - strona 1 wykład - Pojęcie i klasyfikacja umów międzynarodowych - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie i klasyfikacja umów międzynarodowych.
Umowa międzynarodowa - wspólne oświadczenie woli podmiotów prawa międzynarodowego tworzące prawa i obowiązki dla tych podmiotów.
Nazewnictwo umów międzynarodowych. Istnieje bardzo wiele terminów, które spotykane są chociażby w tytułach umów międzynarodowych np.:
a) traktat
b) konwencja
c) porozumienie
To określenia używane najczęściej. Można jednak spotkać inne nazwy np.:
d) protokół
e) statut
f) konstytucja
g) karta
To terminy często używane w umowach tworzących organizacje międzynarodowe.
Specyficznym określeniem jest konkordat jako umowa zawierana przez Stolicę Apostolską z państwem.
W „Prawie Traktatów” wyraźnie jest napisane, że nazwa umowy międzynarodowej nie ma wpływu na treść ani na moc wiążącą tej umowy. Ale np. termin „protokół” odnosi się do porozumień uzupełniających umowę główną (np., gdy istnieje potrzeba modyfikacji postanowień umownych).
Charakterystyka struktury i określenia rodzaju (klasyfikacji) umów międzynarodowych.
Klasyfikacja umów międzynarodowych.
Znane są różne kryteria podziału umów międzynarodowych zarówno odnoszące się do pewnych cech formalnoprawnych umowy jak też do kwestii merytorycznych.
W zależności od tego, kto jest stroną umowy na:
a) zawierane pomiędzy państwami
b) zawierane pomiędzy państwami i innymi podmiotami prawa międzynarodowego
c) zawierane tylko pomiędzy innymi podmiotami prawa międzynarodowego
Ten podział jest o tyle istotny, że „Konwencja o Prawie Traktatów” z 1969 r. ma zastosowanie tylko do umów pomiędzy państwami
Kryterium liczby stron:
a) umowy dwustronne (bilateralne)
b) umowy wielostronne (multilateralne)
Ze względu na wzajemny stosunek do siebie umów:
a) umowy główne
b) umowy wykonawcze (o charakterze pomocniczym)
Ze względu na tryb zawierania umów:
a) umowy w trybie prostym (kończy się podpisaniem lub wymianą dokumentów stanowiących umowę)
b) umowy w trybie złożonym (występuje dodatkowo ratyfikacja, zatwierdzenie, przyjęcie lub przystąpienie do traktatu)
Ze względu na czas, na jaki umowa jest zawierana:
a) umowy terminowe (krótkoterminowe zwykle roczne, średnioterminowe do 5 lat, długoterminowe na 10, 20 lat lub dłuższe)
b) umowy bezterminowe (w przeszłości popularne tzw. traktaty wieczyste, zawierane po wszeczasy)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz