Prawo międzynarodowe - umowy międzynarodowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe - umowy międzynarodowe - strona 1 Prawo międzynarodowe - umowy międzynarodowe - strona 2 Prawo międzynarodowe - umowy międzynarodowe - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO MIĘDZYNARODOWE
Umowy międzynarodowe
Traktat (według konwencji wiedeńskiej):
- porozumienie pomiędzy państwami, w formie pisemnej, regulowane przez prawo międzynarodowe
- organ nie może być stroną
- nie może być to umowa cywilnoprawna
- nazwa nie ma znaczenia
BUDOWA UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ:
Tytuł
Wstęp (zawierający określenie stron umowy oraz ich motywów)
Dyspozycja
- materialnoprawna
- formalnoprawna
4) Przepisy końcowe
5) Podpis
PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH:
Rokowania, negocjacje - zawiera się w nich uzgodnienie treści umów, dokonują tego pełnomocnicy stron
Parafowanie
Podpisanie Jest to tzw. tryb prosty.
RATYFIKACJA:
- zatwierdzenie (Prezydent)
- ratyfikacja (Sejm)
+ duża ratyfikacja
+ mała ratyfikacja (Prezes RM)
Skutki wywołuje dopiero wymiana lub złożenie dokumentów ratyfikacyjnych
WEJŚCIE W ŻYCIE:
- Zasady wejścia w życie:
a) w trybie i w dniu przewidzianym w traktacie
b) zgoda musi być wyrażona przez wszystkie państwa negocjujące
c) po ratyfikacji
d) umowę można tymczasowo stosować przed wejściem w życie
NIEWAŻNOŚĆ UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH:
Względna:
- czynność może być konwalidowana
- może się na nią powoływać jedynie państwo poszkodowane
b) Bezwzględna
- czynność nie może być konwalidowana
- może się na nią powoływać każde państwo WYGAŚNIĘCIE TRAKTATÓW:
Okoliczności:
Przewidziane w umowie:
- upływ czasu
- spełnienie się warunku rozwiązującego
- wypowiedzenie umowy
2) Nieprzewidziane w umowie:
- utrata podmiotowości przez jedną ze stron
- nieprzestrzeganie traktatu
- klauzula rebus sic stantibus - sytuacja uniemożliwiająca wykonywanie traktatów
- powstanie nowej normy ius cogens
ZAWIESZENIE TRAKTATÓW: Czasowa niemożność wykonywania traktatu
Czasowa zmiana okoliczności
Postanowienie traktatu
Naruszenie traktatu


(…)

… wyrażeniu zgody)
INTERPRETACJA (USTALENIE ZNACZENIA UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ)
- podstawą do interpretacji może być jedynie tekst autentyczny
- można przeprowadzić dwa rodzaje interpretacji:
a) doktrynalną
b) urzędową:
+ autentyczna (same strony)
+ quasi-autentyczna
+sądowa (tylko strony, które poddały się arbitrażowi)

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz