Naturalistyczna koncepcja nauk prawnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 756
Wyświetleń: 4529
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Naturalistyczna koncepcja nauk prawnych  - strona 1 Naturalistyczna koncepcja nauk prawnych  - strona 2

Fragment notatki:

NATURALISTYCZNA KONCEPCJA NAUK PRAWNYCH -naturaliści przyjęli kierunek wspólny z pozytywistami odnośnie koncepcji nauk prawnych, ale poddali w wątpliwość podstawowe tezy pozytywizmu prawniczego
-zarzucili oni, że redukując przedmiot nauk prawnych do interpretacji i systematyzacji tekstów prawnych pozytywiści uczynili jurysprudencję ślepą na postulaty empiryzmu i że prawoznawstwo stało się bardziej rzemiosłem niż nauką -K. Proper wskazał na 3 podstawowe funkcje jakie powinny pełnić nauki empiryczne: funkcję eksplanacyjną - nauka ma służyć wyjaśnianiu otaczającej nas rzeczywistości -by to czynić, musi dysponować wiedzą ogólną, opisującą powiązania między faktami funkcję predykcyjną - na podstawie ogólnych twierdzeń można dokonywać prognoz, przewidywać przebieg przyszłych wydarzeń funkcja techniczna - posługując się twierdzeniami ogólnymi i dokonanymi na ich podstawie predykcjami, można kontrolować przebieg procesów przyrodniczych i społecznych oraz konstruować służące do tego celu instrumenty i narzędzia -jeżeli nauka ma realizować te postulaty w sposób efektywny, to jej twierdzenia muszą spełniać określone postulaty: empiryzmu - żądanie, by nauka opierała się na doświadczeniu, na wynikach obserwacji i eksperymentów jednoznacznej i precyzyjnej artykulacji twierdzeń - przejawem dążenia do maksymalnej precyzji jest matematyzacja twierdzeń naukowych obiektywizmu - twierdzenia naukowe muszą być sformułowane w taki sposób by każdy - bez względu na żywione przekonania polityczne i ideologiczne - mógł sprawdzić ich zasadność i tylko w zależności od wyniku empirycznych testów przyjąć je lub odrzucić w całości eliminacji z nauki sądów wartościujących ( Wertfreiheit ) - znajduje uzasadnienie w fakcie, ze oceny nie opisują faktów, a jedynie wyrażają ludzkie postawy oraz dążenia -obrońcą naturalizmu stał się pozytywizm filozoficzny -jego przedstawiciele wskazywali, iż nauki przyrodnicze są oparte na modelu naturalistycznym -podkreślali ścisły związek nauk społecznych z naukami przyrodniczymi -naturalizm zaczął z czasem wywierać ogromny wpływ na prawoznawstwo -naturaliści kwestionowali podstawy metodologiczne tradycyjnej nauki prawa -ich zdaniem nauki prawne opierające się na egzegezie tekstów prawnych nie są w stanie rozwiązać tych problemów, które przed prawem stawiają współczesne społeczeństwa
-jeżeli prawo ma zapobiegać problemom społecznym to musi opierać się na podstawach empirycznych -z tego powodu ekonomiczne analizy prawa oraz empirycznie zorientowana socjologia prawa stały się głównym źródłem inspiracji dla naturalistycznego nurtu w prawoznawstwie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz