Teoria prawa

note /search

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1477

ALTERNATYWNE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW (ADR) -największym problemem ówczesnego sądownictwa jest przeciążenie sądów, przez co orzekają one mało efektywnie, postępowania przedłużają się -ponadto sądy nie są przygotowane w sposób merytoryczny do rozpatrywania wszystkich rodzajów spraw -sprawy wymag...

Antynaturalistyczna koncepcja nauk prawnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1372

ANTYNATURALISTYCZNA KONCEPCJA NAUK PRAWNYCH -postulaty antynaturalistycznej filozofii zostały wysunięte w latach 60-tych XX wieku -antynaturaliści zakwestionowali postulat jedności wszystkich nauk -metody i funkcje nauk przyrodniczych i społecznych są całkowicie różne -nauki przyrodnicze mają dost...

Cywilne nieposłuszeństwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3682

CYWILNE NIEPOSŁUSZEŃSTWO 1) Cywilne nieposłuszeństwo  instytucja ta narodziła się w USA i jest nierozerwalnie powiązana z ideą niepozytywistycznego pojmowania państwa prawa -jej powstanie wiąże się z wykształceniem poglądu, że ze względu na przekonania osobiste i religijne nie można stosować tzw. ...

Jednostka a dobro wspólne - geneza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1589

JEDNOSTKA A DOBRO WSPÓLNE (LIBERALIZM vs KOMUNITARYZM) -ten spór polityczny pojawił się w latach 70-tych XX wieku -wynika on z tego, iż pojęcie „komunitaryzm” długo łączono z pojęciem „komunizmu” liberalizm vs komunitaryzm in dubio pro li...

Modernizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3486

MODERNIZM Przedstawiciele : R. Dworkin J. Rawls L. Fuller -do modernizmu zalicza się wszystkie kierunki i prądy myślowe, które wywodzą się z tradycji Oświecenia i akceptują związane z nią systemy wartości -główną inspiracją modernizmu jest ...

Naturalistyczna koncepcja nauk prawnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 784
Wyświetleń: 4557

NATURALISTYCZNA KONCEPCJA NAUK PRAWNYCH -naturaliści przyjęli kierunek wspólny z pozytywistami odnośnie koncepcji nauk prawnych, ale poddali w wątpliwość podstawowe tezy pozytywizmu prawniczego -zarzucili oni, że redukując przedmiot ...

Naturalizm i antynaturalizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 1764
Wyświetleń: 6496

NATURALIZM I ANTYNATURALIZM 1. TŁO HISTORYCZNE -spór między naturalistami i antynaturalistami sięga XIX wieku, kiedy to niemieccy filozofowie: W. Dilathey, W. Windelband i H. Rickertem wystąpili przeciwko pozytywistycznej koncepcji nauki -podnosili oni, że nauki humanistyczne w sposób zasadniczy r...

Normatywizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 3962

NORMATYWIZM -najbardziej radykalna odmiana pozytywizmu twardego (pozytywizm super twardy) -jego twórcą jest H. Kelsen -oparty jest on na czystej teorii prawa rozróżniającej: powinność ( sollen ) byt ( sein ) -u Kelsena świat norm oraz świa...

Od modelu sylogistycznego do modelu argumentacyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2114

OD MODELU SYLOGISTYCZNEGO DO MODELU ARGUMENTACYJNEGO wzrost złożoności struktur społecznych dynamik przemian społecznych niepewność i nieprzewidywalność procesów społecznych zmusiły prawo do rozluźnienia swojego języka i struktur prawnych -rezultatem tych procesów jest ewolucja systemów prawnyc...

Pozytywistyczne i niepozytywistyczne państwo prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 3472

PAŃSTWO PRAWA POZYTYWISTYCZNE I NIEPOZYTYWISTYCZNE -spór między pozytywistami i niepozytywistami o interpretację państwa prawa dotyczy czterech kwestii:co jest źródłem prawaw jaki sposób normy prawne mogą utracić moc obowiązującąjakie są granice obowiązku posłuszeństwa wobe...