Teoria prawa

note /search

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1302

ALTERNATYWNE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW (ADR) -największym problemem ówczesnego sądownictwa jest przeciążenie sądów, przez co orzekają one mało efektywnie, postępowania przedłużają się -ponadto sądy nie są przygotowane w sposób merytoryczny do rozpatrywania wszystkich rodzajów spraw -sprawy wymag...

Antynaturalistyczna koncepcja nauk prawnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1239

ANTYNATURALISTYCZNA KONCEPCJA NAUK PRAWNYCH -postulaty antynaturalistycznej filozofii zostały wysunięte w latach 60-tych XX wieku -antynaturaliści zakwestionowali postulat jedności wszystkich nauk -metody i funkcje nauk przyrodniczych i społecznych są całkowicie różne -nauki przyrodnicze mają dost...

Cywilne nieposłuszeństwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3577

CYWILNE NIEPOSŁUSZEŃSTWO 1) Cywilne nieposłuszeństwo  instytucja ta narodziła się w USA i jest nierozerwalnie powiązana z ideą niepozytywistycznego pojmowania państwa prawa -jej powstanie wiąże się z wykształceniem poglądu, że ze względu na przekonania osobiste i religijne nie można stosować tzw. ...

Jednostka a dobro wspólne - geneza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1512

JEDNOSTKA A DOBRO WSPÓLNE (LIBERALIZM vs KOMUNITARYZM) -ten spór polityczny pojawił się w latach 70-tych XX wieku -wynika on z tego, iż pojęcie „komunitaryzm” długo łączono z pojęciem „komunizmu” liberalizm vs komunitaryzm in dubio pro li...

Modernizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3304

MODERNIZM Przedstawiciele : R. Dworkin J. Rawls L. Fuller -do modernizmu zalicza się wszystkie kierunki i prądy myślowe, które wywodzą się z tradycji Oświecenia i akceptują związane z nią systemy wartości -główną inspiracją modernizmu jest ...

Naturalistyczna koncepcja nauk prawnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 735
Wyświetleń: 4487

NATURALISTYCZNA KONCEPCJA NAUK PRAWNYCH -naturaliści przyjęli kierunek wspólny z pozytywistami odnośnie koncepcji nauk prawnych, ale poddali w wątpliwość podstawowe tezy pozytywizmu prawniczego -zarzucili oni, że redukując przedmiot ...

Naturalizm i antynaturalizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 5712

NATURALIZM I ANTYNATURALIZM 1. TŁO HISTORYCZNE -spór między naturalistami i antynaturalistami sięga XIX wieku, kiedy to niemieccy filozofowie: W. Dilathey, W. Windelband i H. Rickertem wystąpili przeciwko pozytywistycznej koncepcji nauki -podnosili oni, że nauki humanistyczne w sposób zasadniczy r...

Normatywizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 3780

NORMATYWIZM -najbardziej radykalna odmiana pozytywizmu twardego (pozytywizm super twardy) -jego twórcą jest H. Kelsen -oparty jest on na czystej teorii prawa rozróżniającej: powinność ( sollen ) byt ( sein ) -u Kelsena świat norm oraz świa...

Od modelu sylogistycznego do modelu argumentacyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2023

OD MODELU SYLOGISTYCZNEGO DO MODELU ARGUMENTACYJNEGO wzrost złożoności struktur społecznych dynamik przemian społecznych niepewność i nieprzewidywalność procesów społecznych zmusiły prawo do rozluźnienia swojego języka i struktur prawnych -rezultatem tych procesów jest ewolucja systemów prawnyc...

Pozytywistyczne i niepozytywistyczne państwo prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria prawa
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 3073

PAŃSTWO PRAWA POZYTYWISTYCZNE I NIEPOZYTYWISTYCZNE -spór między pozytywistami i niepozytywistami o interpretację państwa prawa dotyczy czterech kwestii:co jest źródłem prawaw jaki sposób normy prawne mogą utracić moc obowiązującąjakie są granice obowiązku posłuszeństwa wobe...