Modernizm

Nasza ocena:

5
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3269
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modernizm - strona 1 Modernizm - strona 2 Modernizm - strona 3

Fragment notatki:

MODERNIZM Przedstawiciele :
R. Dworkin
J. Rawls
L. Fuller
-do modernizmu zalicza się wszystkie kierunki i prądy myślowe, które wywodzą się z tradycji Oświecenia i akceptują związane z nią systemy wartości
-główną inspiracją modernizmu jest pozytywizm filozoficzny -na światopogląd modernistyczny składają się następujące założenia:
założenie, że świat i społeczeństwo mają strukturę deterministyczną i logocentryczną ( determinizm) przekonanie, że nauka i technika powinny stanowić podstawę racjonalizacji stosunków społecznych ( scjentyzm ) uznanie, że reguły racjonalności przyjęte w naukach przyrodniczych i empirycznych, a w szczególności reguły racjonalności instrumentalnej, mają charakter uniwersalny i powinny stanowić zasadniczą podstawę racjonalizowania stosunków społecznych ( teza naturalizmu metodologicznego ) Ad.1) Determinizm i logocentryzm -założenie, że światem, a w szczególności społeczeństwem, rządzą niezależne od ludzkiej woli prawidłowości -świat ma w jakimś sensie uporządkowaną i spójną strukturę Ad.2) Scjentyzm -założenie, że nauka jest podstawowym instrumentem odkrywania praw przyrody i społeczeństwa, przewidywania i kontrolowania zachodzących w nich procesów -z tych powodów nauka musi być sprzężona z praktyką i zastosowaniami techniki Ad. 3) Naturalizm metodologiczny -opiera się na założeniu, że nie tylko świat i społeczeństwo podlegają stałym prawidłowościom, ale również, że istnieją stałe i obiektywne metody odkrywania prawdy -moderniści kwestionują twierdzenie o jakiejkolwiek odrębności nauk społecznych w stosunku do nauk przyrodniczych i twierdzą, że te pierwsze w stosunku do drugich są jedynie na niższym etapie rozwoju Uniwersalizm -prawdy rozumu mają dla modernistów charakter uniwersalny
-tak samo, jak prawa matematyki nie zmieniają się i zawsze są takie same, tak samo pewne wzorce kulturowe pozostają niezmienne na całym świecie Wolność jako podstawa ustroju (opcjonalnie) -jest to cecha dodawana opcjonalnie, tylko przez niektórych przedstawicieli modernizmu
-pozwala ona odróżnić nurty modernistyczne od komunizmu
-pod żadnym pozorem nie można łączyć idei modernistycznych z jakąkolwiek ideologią totalitarną Ekonomiczna szkoła prawa  podstawowym założeniem szkoły ekonomicznej jest teza, że wypracowane w naukach ekonomicznych kryteria optymalizacji decyzji dadzą się z powodzeniem zastosować do optymalizacji decyzji prawnych zarówno na płaszczyźnie aktów tworzenia, jak i stosowania prawa -logika prawa powinna opierać się na logice rynku ( homo iuridicus = homo oeconomicus

(…)

… osiągnięte wtedy, gdy X będzie sobie życzyć za kromkę chleba coraz więcej wody i kiedy Y za szklankę wody będzie życzył sobie coraz więcej chleba
kryterium Kaldora & Hicksa (efektywność Kaldora-Hicksa) - rozwiązanie jest efektywne, gdy w wyniku jego zastosowania jeden podmiot zyskuje więcej niż traci inny, a jednocześnie istnieje sposób kompensacji strat przez podmiot zyskujący na rzecz podmiotu tracącego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz