Cywilne nieposłuszeństwo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3563
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cywilne nieposłuszeństwo - strona 1 Cywilne nieposłuszeństwo - strona 2

Fragment notatki:

CYWILNE NIEPOSŁUSZEŃSTWO 1) Cywilne nieposłuszeństwo  instytucja ta narodziła się w USA i jest nierozerwalnie powiązana z ideą niepozytywistycznego pojmowania państwa prawa -jej powstanie wiąże się z wykształceniem poglądu, że ze względu na przekonania osobiste i religijne nie można stosować tzw. fugitive act , który zakazywał udzielania pomocy zbiegłym murzynom-niewolnikom
-po raz pierwszy pojęcie cywilnego nieposłuszeństwa pojawiło się w kontekście płacenia nadmiernie wysokich podatków w trakcie wojny secesyjnej
-termin ten narodził się w eseju Henry'ego Davida Thoreau, pt. Obywatelskie nieposłuszeństwo -do historycznych przykładów cywilnego nieposłuszeństwa zalicza się:
sprzeciw wobec fugitive act - ustawa nakładała obowiązek denuncjacji i oddawania w ręce władz zbiegłych niewolników oraz zakazywała udzielania im pomocy
działalność Martina Luthera Kinga
ruch sprzeciwu wobec udziału USA w wojnie w Wietnamie
działalność M. Gandhiefo nieposłuszeństwo na tle feministycznym lub ekologicznym
-aby nieposłuszeństwo było nieposłuszeństwem cywilnym , a nie zwykłym przestępstwem, musi spełniać następujące warunki :
jego motywem musi być zmiana prawa, pojmowana w interesie publicznym a nie prywatnym
prawo, które się narusza musi być niezgodne z zasadami słuszności lub wymogami sumienia
osoba będąca cywilnie nieposłuszna musi być gotowa ponieść zgodną z obowiązującym prawem karę za swoje zachowanie
wykluczone są akty przemocy
dopuszczalne jest jedynie wtedy, gdy wyczerpaniu uległy wszystkie legalne środki oporu
obowiązuje reguła mniejszego zła - należy wybrać taką formę protestu, aby protestując nie wyrządzić więcej szkody niż powstałoby ze stosowania normy, która budzi sprzeciw 2) Urzędowe odstępstwo od reguł prawnych  jego podmiotem są osoby wykonujące funkcje publiczne, które, kierując się względami moralnymi lub zasadami moralności, odstępują od zastosowania przepisów prawnych, które w ich przekonaniu zasady te w sposób rażący naruszają - urzędnik odstępujący w ten sposób musi być umotywowany interesem publicznym
-ponadto powinna mu przyświecać milcząca lub wyrażona wprost aprobata opinii publicznej
-historycznymi przykładami urzędowego odstępstwa są:
działalność sądów angielskich, które związane przestarzałą regułą musiały orzekać karę śmierci za kradzież dóbr o wartości powyżej 50 szylingów - zamiast tego uznawały, że skradzione dobro miało wartość 49 szylingów, nawet jeżeli w rzeczywistości była ona wyższa
1970r. - zalegalizowanie reguł urzędowego odstępstwa w USA
-pozytywiści wobec cywilnego nieposłuszeństwa i urzędowego odstępstwa wysuwają szereg ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz