Pozytywistyczne i niepozytywistyczne państwo prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 3045
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozytywistyczne i niepozytywistyczne państwo prawa - strona 1 Pozytywistyczne i niepozytywistyczne państwo prawa - strona 2 Pozytywistyczne i niepozytywistyczne państwo prawa - strona 3

Fragment notatki:

PAŃSTWO PRAWA POZYTYWISTYCZNE I NIEPOZYTYWISTYCZNE -spór między pozytywistami i niepozytywistami o interpretację państwa prawa dotyczy czterech kwestii:

co jest źródłem prawa

w jaki sposób normy prawne mogą utracić moc obowiązującą

jakie są granice obowiązku posłuszeństwa wobec prawa jakie są relacje pomiędzy prawem a moralnością

1) Państwo prawne pozytywistyczne

 • samoistnym źródłem prawa są wyłącznie normy prawne zawarte w oficjalnych tekstach prawnych ( the rule - book concecption )
 • norma prawna może być uchylona wyłącznie przez inną normę prawną (klauzulę derogacyjną) lub przez zastosowanie reguł kolizyjnych
 • norma nie może zostać uchylona z tego powodu, że jest rażąco niesprawiedliwa
 • obowiązek posłuszeństwa wobec prawa ma charakter bezwzględny i akty cywilnego nieposłuszeństwa oraz urzędowego odstępstwa od reguł są niedopuszczalne

2) Państwo prawne niepozytywistyczne przedstawiciele:

 • L. Fuller
 • R. Dworkin
 • J. Rawls
 • J. Habermas
 • R. Alexy

-założenia:

samoistnym źródłem prawa mogą być nie tylko reguły zawarte w oficjalnych tekstach prawnych, ale w określonych okolicznościach także reguły pozatekstowe

normy prawne mogą stracić moc obowiązującą w razie kontaktu z normami pozatekstowymi

obowiązek posłuszeństwa wobec prawa nie jest ani bezwzględny, ani bezwarunkowy, i w pewnych okolicznościach akty cywilnego nieposłuszeństwa i odstępstwa od reguł są dopuszczalne (chociażby Formuła Radbrucha)

-Dworkin uważał, że teksty prawne nie są w stanie zawrzeć w sobie wszystkich reguł i że nie da się wszystkich reguł wyprowadzić z istniejących norm -prawo nie może być postrzegane w sposób absolutny

-stąd sądy posiadają niezaprzeczalne prawo do tworzenia nowych reguł-ustalone przez sąd reguły muszą odpowiadać testowi odpowiedniości ( test of fitness ) -muszą one być dostosowane do wartości innych norm oraz respektować powszechnie akceptowane zasady sprawiedliwości i słuszności

-sąd może tworzyć nowe reguły tylko w sytuacji, gdy brak jest normy w ogóle albo, gdy istniejące normy w rażący sposób przeczą podstawowym zasadom słuszności lub racjonalności

-Dworikn opierał się na orzeczeniu niemieckiego trybunału konstytucyjnego w sprawie SORAYI , gdzie ustalono, że sądom wolno tworzyć prawo w sytuacji, gdy:

norma jest niejasna

norma jest przestarzała

norma od samego początku swojego istnienia jest powszechnie krytykowana przez ogół społeczeństwa ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz