Normatywizm

Nasza ocena:

5
Pobrań: 868
Wyświetleń: 3409
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normatywizm  - strona 1

Fragment notatki:

NORMATYWIZM -najbardziej radykalna odmiana pozytywizmu twardego (pozytywizm super twardy)
-jego twórcą jest H. Kelsen -oparty jest on na czystej teorii prawa rozróżniającej:
powinność ( sollen ) byt ( sein )
-u Kelsena świat norm oraz świat faktów to zupełnie odmienne rzeczywistości, które się inaczej bada/poznaje/postrzega, a nawet opisuje -u Kelsena prawo oznacza powinność ( sollen ) -prawo jest tylko i wyłącznie zbiorem norm zawartych w tekstach prawnych -stąd też nie ma żadnego powodu, by badać je przy użyciu metod pozaprawnych (taka analiza nie jest zadaniem prawników)
-prawdziwym także jest założenie o rozdziale prawa od moralności
-prawo jest powinnością a moralność bytem -Kelsen wyróżnił 2 rodzaje powiązań normatywnych : system statyczny (normy powiązane treściowo)  w systemie tym jedna norma stanowi konkretyzację treści innej normy -tak zbudowana jest moralność -np. z jednej naczelnej normy „bycia życzliwym” można wyprowadzić tysiące innych norm, np. „pomagaj sąsiadowi” system dynamiczny (normy powiązane funkcjonalnie)  w systemie tym normy wyższe nie stanowią o treści norm niższego rzędu, a decydują jednie o sposobie ich uchwalania i uchylania -tak zbudowane jest prawo -krytyki tego systemu podjął się S. Wróblewski, zarzucając mu zbytnie uproszczenie poruszanych kwestii -dodał do podziału trzeci jego wariant, czyli system dynamiczno-statyczny -wg niego prawo nie jest powiązane jedynie proceduralnie, ale również treściowo -Kelsen wprowadził również konstrukcję zarachowania -konstrukcja ta zakładała, że związek przyczynowo-skutkowy rozumiany w sensie biologicznym jest inny od związku przyczynowo-skutkowego rozumianego w sensie prawnym -np. można popełnić przestępstwo nie czyniąc nic, przez zaniechanie ( w sensie prawnym będzie to jednak działanie i związek przyczynowo-skutkowy będzie istniał) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz