Normatywistyczna teoria prawa i państwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normatywistyczna teoria prawa i państwa - strona 1 Normatywistyczna teoria prawa i państwa - strona 2 Normatywistyczna teoria prawa i państwa - strona 3

Fragment notatki:

NORMATYWISTYCZNA TEORIA PRAWA I PAŃSTWA Hans Kelsen (1881 - 1973) austriacki super mózg
współautor konstytucji austriackiej z 1920
czołowy reprezentant normatywizmu
Podstawowe zagadnienia nauki prawa państwowego O istocie i wartości demokracji Czysta te oria prawa Ogólna teoria prawa i państwa Czysta teoria prawa i jurysprudencja analityczna Polityczna teoria bolszewizmu T he Communist Theory of Law (nie pytajcie czemu akurat ten tytuł jest po angielsku:)))
1) Założenia metodologiczne normatywizm zrodził się na gruncie krytyki ideologicznych podstaw pozytywizmu
przy jednoczesnym rozwijaniu jego założeń metodologicznych
zwłaszcza tezy : państwo i prawo są faktami społ. i dla prawnika jest obojętne skąd się wywodzą Kelsen sięgał także do systemu filozoficznego Kanta, szczególnie do formalizmu i dualizmu poznawczego sfera bytu (Sein)
sfera powinności (Sollen) nią tylko zajmuje się normatywizm zajmuje się normami formułującymi reguły powinnościowe (nakazy postępowania), nie opisuje sfery rzeczywistego bytu - pozostawia to zadanie socjologii i ekonomi
normatywizm zakłada rezygnację z wszelkich sposobów wartościujących w ten sposób dochodzi się do tzw. „czystej teorii prawa” - ma stanowić kontynuację pewnych założeń pozytywizmu, ale uwolnionych od naleciałości metafizycznych (Grundnorm) - norma podstawowa
2) Formalny i materialny traktowanie istoty prawa NORMA PRAWNA - wyraża że do pewnego stany rzeczy, jako założenia, względnie zawarunkowania, dochodzi „z samego prawa” inny stan rzeczy, jako skutek.
a) Formalny charakter aktu prawnego - norma pr. w węższym znaczeniu
norma prawna to treść woli państwa, akt państwa i to akt przymusu, o ile porządek państwowy, jako porządek prawny oznacza to samo co porządek przymusu pojęcie istoty całego porządku prawnego jako pewnego systemu norm przymusu, który nauka o państwie ma na oku gdy uznaje państwo za dzierżyciel / piastuna / prawa
K. nawiązuje do koncepcji jurysprudencji analitycznej (J. Austin)
ale nie akceptuje teorii że prawo to rozkaz wł. państowej ! państwo jest twórcą porządku prawnego, „wola” państwa tworzy cały system norm prawnych b) Materialny charakter aktu prawnego - norma pr. w szerszym znaczeniu
akty państwowe są działaniami spełnianymi przez ludzi obdarzonych określonymi w sposób prawny kwalifikacjami /urzędnicy/

(…)

… która ma być normą prawną musi zawirać wolę państwa :))))
4) Prawo w znaczeniu eksplikatywnym i normatywnym
eksplikatywnym - p. o charakterze objaśniającym faktyczne zjawiska zachodzące w przyrodzie(np. prawo powszechnego ciążenia), nie można nie poddać się temu prawu
PRAWO NATURY w najszerszym tego słowa znaczeniu
każde prawo natury jest zastosowaniem ogólnego prawa przyczynowości - każda zaszłośc w przyrodzie…
… pr. pozytywnego, w których tworzeniu uczestniczy „panowanie narodu nad narodem”, „tożsamość rządzącego i rządzonych”
oparty na 5cio przymiotnikowym pr. wyborczym, ustrój przedstawicielski, którego najwyższym organem jest wielopartyjny parlament, podejmujący kompromisowe decyzje na zasadzie większości głosów
autokrację ustroje faszystowskie i totalitaryzm bolszewicki
podważają ideę wolności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz