Pojęcie prawa - Sofiści

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie prawa - Sofiści - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie prawa Sofiści - ustroje społeczne są wytworami ludzi. Porządek prawny jest autonomiczny wobec prawa naturalnego. Szkoła Pitagorejska - porządek spraw ludzkich ma charakter naturalny.
Kierunek pozytywistyczny
Prawo stanowione jest przez upoważniony do tego organ państwa (suwerena).
Prawo reguluje tylko zewnętrzne zachowania ludzi. Kontroli prawa nie podlegają ludzkie myśli. Charakter przymusu.
Prawo ma charakter pisany.
Prawo stanowi spójny system.
Prawo jest czymś innym niż moralność.
Prawo pozytywne - prawo tworzone i chronione przez rządzących.
Prawo naturalne (kierunek prawnonaturalny)
Prawo wywodzi się z woli Boga.
Prawo pozytywne powinno naśladować prawo.
W przypadku sprzeczności między nakazem prawa naturalnego a pozytywnego, prawo naturalne ma pierwszeństwo.
Kierunek realistyczny
Inspiracja w nauce o psychice człowieka (psychologizm) - istotą prawa są ludzkie przeżycia i emocje, które są rzeczywistymi pobudkami naszego postępowania. Stanowisko to prezentował m.in. Leon Petrażycki.
Inspiracje w zachowaniach ludzi (socjologizm) - koncentruje się na działaniu prawa. Za prawo uważa się wzory postępowania ujawniające się w masowych, powtarzalnych zachowaniach ludzi lub w decyzjach określonych osób, które uznaje się za mające znaczenie prawne.
Czwarty nurt
Refleksja na prawem, jego istotą i funkcjami społecznymi. Zakładanie możliwości zmiany prawa.
Prawo kształtuje się w procesie dyskursu (dialogu).
Współczesne spojrzenie na prawo:
Normatywizm (odmiana pozytywizmu) - koncentruje się na procesie tworzenia prawa. Norma wyższego rzędu wpływa na normy niższego rzędu. Trybunały konstytucyjne.
Hermeneutyka - prawo kształtuje się w procesie dyskursu autor i adresata prawa. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz