Egzegeza - strona 2

Źródła prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

. ustawa). Niesamoistne to wszystkie inne (poglądy doktryny, reguły egzegezy, orzeczenia sądowe, materiały...

Instytucje prawa handlowego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

formalno-dogmatyczną). Francja - szkoła egzegezy -analiza przepisów Kodeksu Napoleona poprzez suchą...

Zmiany w prawie prywatnym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

, Bulgarus, Jacobus, Hugo przejęli metodę ze szkoły w Pawii i poprzez egzegezę tekstu (wpisywanie objaśnień...

Filozofia scholastyczna w polsce

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

owoce zwłaszcza w egzegezie. Pojawiają się również inne formy wypowiedzi teologicznych. Jakub z Paradyża...

Źródła prawa Italii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1673

egzegezy tekstów, skłaniali się też ku interpretacji praktycznej odzwierciedlającej potrzeby czasu...

Glosatorzy i komentatorzy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3997

rzymskiego, a także praktyką prawniczą metoda egzegezy (objaśnienia, tłumaczenia) - czytanie tekstów...

Założenia doktryny prawa karnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1183

„państwa prawnego", pod względem metody oparta na egzegezie, a swoje badania ograniczała do samej normy...