Wykładnia prawa

note /search

Aktywizm lub pasywizm sedziowski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 938
Wyświetleń: 2779

Aktywizm lub pasywizm sędziowski - od lat 80-tych, - A. Aarno (Fin) - w Europie dokonuje się cicha rewolucja - sądy zaczynają aktywnie uczestniczyć w procesach kształtowania prawa, aktywny udział w rozstrzyganiu kontrowersyjnych problemów poli...

Argumentum a fortiori

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1617

Argumentum a fortiori - jeśli a to tym bardziej B - dwie w=formy - z większego na mniejsze - z mniejszego na większe (ad minori ad maius) Z większego na mniejsz - jego podstawą jest zawsze przepis uprawniajacy - komu jest wolno wiecej, temu tym bardziej wolno jest mniej. Jeśli sad może pozbawi...

Dwie koncepcje procesu sadowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1400

Dwie koncepcje procesu sadowego - rozróżnienia dotyczą wzajemnej relacji między regułami proceduralnymi i regułami określającymi jakie w społeczeństwie obowiązują zasady postępowania. - dwa modele wzajemnej relacji: 1. legislacja dobrych zasad - reguły proceduralne służą tylko do wcielenia w ży...

Dyrektywy wykładni i preferencji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3388

Dyrektywy wykładni i preferencji Wykładnia językowa, systemowa i funkcjonalna - językowa - znaczenie literalne tekstu - systemowa - w oparciu o miejsce aktu prawnego w systemie prawnym, jego rangę, etc. - funkcjonalna - ustalamy jak funkcjonuje przepis, jakie spowoduje skutki, czy jest skuteczn...

Luz interpretacyjny i dowodowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2541

Luz interpretacyjny - sędzia/urzędnik musi dokonać wyboru pomiędzy różnymi możliwościami, można rozwiązać ten luz tylko poprzez argumentację (nie ma żadnego sylogizmu), są argumenty pro i contra. Luzy interpretacyjne: decyzyjne, wyboru podstawy rozstrzygnięcia, dowodowe, wyboru konsekwencji 1. L...

Materialy interpretacyjne - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

Materialy Interpretacyjne - jeśli przepis jest wątpliwy, organ jest zobowiązany wyjaśnić swoją decyzję, dlaczego przyjal dane znaczenie przepisy - - dokumenty, interpretacje i dane, ktroe wolno sędziemu wykorzystac w uzasadnieniu decyzji interpretacyjnej - na świecie wykształciły się dwie zasady...

Obecne problemy i kontrowersje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1281

Obecne problemy i kontrowersje: 1. Orzeczenia TK o zgodności lub niezgodności z konstytucją Art. 190. Konstytucji. 1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. - orzeczenia TK mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne, część orzecznictwa i do...

Plea bargining i Fair trail

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Plea bargining - za cichą zgodą sądu prokurator może przekonywać oskarżonego do przyznania się za cenę zmniejszenia kary (zarzucano, że to niekonstytucyjne rozwiązanie, w 1961 SN uznał je za zgodne z konstytucją USA); rozstrzygniecie w drodze porozumienia stron (oskarżony i oskarżyciel). Jej zale...

Podział wykładni ze względu na podmiot i moc wiążącą

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 945
Wyświetleń: 4137

Podział wykładni ze względu na podmiot i moc wiążącą - wykładnia autentyczna, legalna, operatywna i doktrynalną 1. wykładnia autentyczna - wykładnia, której dokonuje sam prawodawca (np. minister wydaje rozporządzenie i dokonuje jego wykładni). Z tego względu, że jest to wykładnia, której dokonuj...

Pojęcia z wykładni prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1631

Argumentum ex contesso (ad hominem) - dostosowanie argumentacji do człowieka, z którym toczy się spór Argumentum ad personam - przeciwko osobie Argumentum ad baculum - groźba użycia przemocy Argumentum ad crumenam - punktem odniesienia interesy material ne dyskutantów Argumentum ad misericordiam - ...