Obecne problemy i kontrowersje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obecne problemy i kontrowersje - strona 1 Obecne problemy i kontrowersje - strona 2

Fragment notatki:

Obecne problemy i kontrowersje:
1. Orzeczenia TK o zgodności lub niezgodności z konstytucją
Art. 190. Konstytucji. 1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.
- orzeczenia TK mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne, część orzecznictwa i doktryny włącznie z samym TK
twierdzi, że wyroki interpretacyjne lub zakresowe TK mają na podstawie tego artykułu moc powszechnie wiążąca.
Wyrok zakresowy - „w takim zakresie” lub interpretacyjny - „w takim znaczeniu” (sentencja)
- SN przeciwstawił się literalnej interpretacji tego przepisu, bo:
- nowa konstytucja zniosła poprzednią instytucję dającą TK powszechne prawo interpretacji przepisów prawnych, więc
TK nie może wprowadzać jej tylnimi drzwiami
- obecnie TK unika wydawania wyroków zakresowych lub interpretacyjnych, jeśli widzi jest to naprawdę konieczne, to
kontaktuje się w tej kwestii z SN i uzgadnia wspólnie wykładnie przepisu, która zwykle nie odbiega zbytnio od
dotychczasowej linii orzecznictwa SN.
2. Uchwały SN rozstrzygające o rozbieżności co do wykładni prawa
- wykładnia abstrakcyjna dokonywana przez SN w trybie art. 60 ustawy o Sądzie Najwyższym z 2002 roku - SN
podejmuje uchwały rozstrzygające zagadnienia prawne budzące wątpliwości w praktyce stosowania prawa.
- sąd który podjął taka uchwałę może wpisać ją do zasad prawa(są przypadki, gdy są one wpisywane tam obligatoryjnie).
Dawniej każda uchwał wpisana do Księgi zasad prawa wiąże, ale tylko wszystkie składy SN, TK uznał, że ten przepis
ustawy jest sprzeczny z konstytucją i ten przepis derogował, więc w takim razie nie mają one żadnej mocy wiążącej i są
tylko pewnymi rekomendacjami, ale pozostał art. 62 ustawy jeśli SN chce odstąpić od uchwały wpisanej do księgi zasad
prawnych, może to zrobić przez podjecie uchwały w składzie mnie mniejszym niż skład wydający uchwałę. Zatem wiąże
czy nie wiąże?
3.Podobny problem na tle na ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z 2002 roku
- art. 15: analogiczny zapis jak w ustawie o SN: jeśli w orzecznictwie pojawiły się wątpliwości, to NSA podobnie jak SN
może podjąć uchwałę wyjaśniającą te rozbieżności i jeśli chce odstąpić od tej uchwały to musi podjąć nową w nie
mniejszym składzie uchwałę. NSA twardo stoi na stanowisku, że jego uchwały mają charakter wiążący dla wszystkich
sądów (Morawski uważa, ze to słuszne rozwiązanie).
4. Interpretacja ogólna przepisów prawa podatkowego dokonana na podstawie art. 14 Ordynacji podatkowej.
Tą interpretacje zamieszcza się w Dzienniku Urzędowym ministra finansów (on jej dokonuje), ale w przepisach nic nie


(…)

… wykładni przez minister finansów, ale także wójta, burmistrza, prezydenta miasta i inne wymienione w
ustawie organy. Nie wiąże obywatela, ale jest wskazówką, natomiast wiąże wszystkie organy podatkowe, podobnie jak
w przypadku interpretacji ogólnej obowiązuje ta sama zasada - zasada że zastosowanie przez podatnika indywidualnej
interpretacji prawa podatkowego nie może mu szkodzić nawet, jeśli sąd uznałby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz