Podziały wykładni

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2954
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podziały wykładni - strona 1 Podziały wykładni - strona 2 Podziały wykładni - strona 3

Fragment notatki:


PODZIAŁY WYKŁADNI PODZIAŁ WYKŁADNI ZE WZGLĘDU NA JEJ MOC WIĄŻĄCĄ :
wykładnia autentyczna = wykładnia oficjalna + wykładnia nieoficjalna wykładnia legalna wykładnia operatywna wykładnia doktrynalna WYKŁADNIA AUTENTYCZNA - dokonana przez ten sam organ, który ustanowił daną normę, przyjmuje się, że ma ona moc prawna równą mocy prawnej aktu normatywnego, który został poddany interpretacji; dwie formy wykładni autentycznej:
Wykładnia oficjalna zawarta w autoryzowanym i mającym formalnie moc wiążącym akcie, w której prawodawca wypowiada się co do znaczenia ustanowionych przez siebie norm; Wykładnia nieoficjalna , w której intencje prawodawcy poznajemy w różny sposób (materiały przygotowawcze, deklaracje, prywatne oświadczenia prawodawcy), które formalnie nie wiążą. WYKŁADNIA LEGALNA - wykładnia dokonywana przez organ upoważniony przez samo prawo do interpretacji określonych przepisów prawa (stąd jej nazwa), a nie organ, który danie przepisy ustanowił
przepisy prawne określają procedurę dokonywania wykładni oraz zakres jej mocy wiążącej
ma charakter abstrakcyjny = dokonuje się jej za pomocą uchwał lub wytycznych podejmowanych zwykle na specjalnych posiedzeniach sądu lub innego organu stosującego prawo, a nie w toku rozstrzygania konkretnych, indywidualnych spraw, np. uchwały SN rozstrzygające wątpliwości/rozbieżności co do wykładni prawa mają status zasad prawnych
WYKŁADNIA OPERATYWNA - wykładnie dokonywane przez sądy i inne organy stosujące prawo w toku rozpoznawania indywidualnych spraw karnych, cywilnych i innych. Ma charakter konkretny a nie abstrakcyjny. Wiąże jedynie w tej sprawie, w której jej dokonano - nie ma mocy powszechnie obowiązującej. Zaliczamy tu również wykładnię dokonaną przez sąd odwoławczy, która w danej sprawie jest wiążąca dla sądu niższego oraz uchwały Sn rozstrzygające zagadnienia prawne budzące wątpliwości w konkretnych sprawach.
WYKŁADNIA DOKTRYNALNA NAUKOWA) - dokonywana przez przedstawicieli doktryny prawniczej
dokonywana w glosach do orzeczeń (najwyższych) instytucji sądowych, jak również w komentarzach do tekstów prawnych i opracowaniach naukowych nie ma mocy wiążącej jednak jej wpływ jest znaczny i stale rosnący [np. w przeszłości miała moc wiążącą wykładnia prawników rzymskich, którym przyznano przywilej dokonywania wiążącej interpretacji zagadnień prawnych ( Ius respondendi )]
PODZIAŁ WYKŁADNI ZE WZGLĘDU NA ZAKRES: Wykładnia literalna ( imperatio declarativa ) Wykładnia rozszerzająca (

(…)

…, która zmienia zakres czynów nakazanych, zakazanych lub dozwolonych w stosunku do tego, który wynika z dotychczas obowiązujących norm prawnych, a tym samym tworzy nowe normy. Interpretator nie może tworzyć prawa (zakaz wykładni prawotwórczej w krajach civil law).

…, jeżeli wykładnia taka miałaby prowadzić do rozszerzenia odpowiedzialności karnej oskarżonego, a to ze względu na zasadę nullum crimen, nulla poena sine lege
Zakaz stosowania wykładni rozszerzającej w prawie podatkowym, jeżeli wykładnia taka miałaby prowadzić do rozszerzenia zakresu należności podatkowej, a to ze względu na zasadę nullum tributum sine lege
Zakaz wykładni rozszerzającej wyjątków (exceptiones non…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz