Podział wykładni ze względu na podmiot i moc wiążącą

Nasza ocena:

3
Pobrań: 868
Wyświetleń: 3738
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział wykładni ze względu na podmiot i moc wiążącą - strona 1 Podział wykładni ze względu na podmiot i moc wiążącą - strona 2

Fragment notatki:

Podział wykładni ze względu na podmiot i moc wiążącą
- wykładnia autentyczna, legalna, operatywna i doktrynalną
1. wykładnia autentyczna - wykładnia, której dokonuje sam prawodawca (np. minister wydaje rozporządzenie i
dokonuje jego wykładni). Z tego względu, że jest to wykładnia, której dokonuje sam prawodawca, w dawnej nauce
prawa był rozpowszechniony pogląd, że ma ona taka sama moc prawna jak interpretowany przepis, ale ta zasada jest
niestety błędna, bo moc prawna jest zawsze ustalona w przepisie prawa. Ma charakter abstrakcyjny.
- dwa typy wykładni autentycznej:
- oficjalna - prawodawca został do niej upoważniony przez sam przepis prawny i ten przepis określa jaka jest moc tej
wykładni autentycznej,
- rzadko przepisy upoważniają do dokonywania wykładni (wynika to z trójpodziału władzy; kiedyś istniała instytucja
rekursu ustawowego - sąd jak miał wątpliwości zwracał się do samego sejmu z pytaniem jak interpretować przepis
prawa, w XIX wieku zaniechano tej praktyki, bo zanim sejm zdołał ustalić wykładnię przepisu mijały lata),
- najbardziej powszechna w prawie międzynarodowym: przyjmuje się, że strony mogą dokonać wykładni i wspólna
zgodna wykładnia jest obowiązująca.
- W prawie wewnętrznym:
- art. 241'6 KP strony układu zbiorowego pracy mogą dokonać wykładni postanowień tego układu i ta wykładnia ma
charakter wiążący (ale tylko dla stron układu zbiorowego, a nie dla sadu - wykładnia autentyczna o ograniczonej mocy
wiążącej).
- SN uznał, też że organy towarzyszenia lub spółdzielni, które wydały uchwały/statuty mają również prawo dokonać
wiążącej wykładni uchwały/statutu. Jest to wiążąca wykładnia, ale tylko dla władze stowarzyszenia/spółdzielni i jego
członków.
- nieoficjalna - dokonuje jej prawodawca nie będąc upoważnionym do wykładni prawa przez żaden przepis i nie ma
żadnej mocy wiążącej
- spór z byłym ministrem finansów G. Kołodką, który wymyślił, że jak ktoś daruje coś na członkom rodziny, to może
odpisać to od podatku, Polacy nadużywali tego i a oburzony minister publicznie powiedział jak powinny być
interpretowane te przepisy (dokonał wykładni). Sprawa trafiła do SN który uznał, że nieważne co myśli minister, bo w
polskich sądach obowiązują teksty ustawy)
- stenogramy sejmowe, a rehabilitacja działaczy AK - czy maja dotyczyć tylko orzeczeń sądów polskich, czy także sądów
radzieckich. Opozycja chciała by objąć ustawą też wyroki sądów radzickich. SN - stenogramy mogą stanowić mogą
stanowić co najwyżej przykład wykładni autentycznej niewiążącej dającej pewne niewiążące wskazówki.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz