Wykładnia prawa - strona 2

note /search

Reformy w zakresie postępowania sądowego na świecie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

Reformy w zakresie postępowania sądowego na świecie - zmienia się struktura procesu sądowego w postępowaniach karnym, cywilnym, administracyjnym - wyróżnia się 2 typy procesu sądowego - klasyczna i nieklasyczna (postklasyczna) koncepcja procesu sądowego - rożne formy rozstrzygania konfliktów (ko...

Reguły in dubio

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Reguły in dubio - in dubio pro libertata - najwazniejsza - w razie wątpliwości na korzyść wolności, życzliwa interpretacja praw i wolności obywatelskich. Robert Summmers - wszelkie wątpliwości interpretacyjne z rzadem i obywatelem należy rozstrzygać na korzyść obywatela. TK - w naszym kraju pra...

Reguły kolizyjne - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1484

REGUŁY KOLIZYJNE - rozstrzygają konflikty sprzeczności z niezgodnymi normami, gdy ustawodawca nizgddnych ustaw nieuchylił. Trzy typy: 1. hierarchiczna - lex superior derogat 2. chronorologiczna - lex posterior - norma późniejsza musi mnie mniejsza rangę. Późniejsza ustawa uchwa wczeszniejszą u...

Różne typy władni ze względu na zakres

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Rózne tytpy władni ze względu na zakres - literana (scisla, rygorystyczna, deklaratoryjna) - rozszerzajaca (extensiva) - zwęzajaca (resttictiva) - wykładnia daje rezultat 9.eższy od wyjladni językowej. W krajach łacińskich - relatywizowane do woli prawodawcy) - literalna to co powiedział prawod...

Stosowanie prawa - definicja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1666

Stosowanie prawa - działalność organów państwowych lub innych organów polegająca na podejmowaniu decyzji w indywidualnych i konkretnych sprawach (wydawanie decyzji, zastosowanie przepisu prawnego do jakiejś konkretnej sytuacji). - organy muszą być upoważnione do tego - sądy, korporacje prawnicz...

Wnioskowanie a contrario

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1771

Wnioskowanie a contrario - dokładne przeciwieństwo a simile. Tam gdzie można a contrario, nie można asy mile. - jeśli prawo wiąże jakieś konsekwencje, to wolno te konsekwencje do faktu A i do żadnego innego już nie wolno, nawet jeśli był bardzo podobny do faktu A. Np. Instytucja użytkowania wiec...

Poglądy polityczne - starożytna Grecja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1225

WYKŁAD 1 Poglądy polityczne - starożytna Grecja Etyka - chrześcijaństwo Prawo - jurysprudencja rzymska Prawo rzymskie w ogromnym stopniu ukształtowało nasze prawo, zwłaszcza prawo prywatne. Ius Interpretanda - w potocznym znaczeniu, bo...

Wykładnia prawa - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2037

WYKŁAD 2 Clara non sunt interpretanda - przepisy jasne, niebudzące wątpliwości nie wymagają interpretacji. Musi panować powszechna zgoda co do jakich osób/stanów się odnoszą. Jasność, niewątpliwość przepisów nie jest traktowana abstrakcyjnie, ale zrelatywizowana do danej sytuacji i kontekstu, j...

Wykładnia językowa i semiotyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

WYKŁAD 3 WYKŁADNIA JĘZYKOWA Semiotyka (nauka o języku). 3 typy dyrektyw: a) synaktyczne (gramatyczne, składniowe) - „jestem zdrów, kiedy spaceruje” i „kiedy spaceruje jestem zdrów” - dotyczą interpretacji spójników (funktorów logicznych) - n...

Wykładnia systemowa - pojęcie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1029

WYKŁAD 4 WYKŁADNIA SYSTEMOWA - na znaczenie przepisu wpływają inne przepisy dotyczące tej samej materii: - inne przepisy zawarte w tym samym akcie - inne akty normatywne - każdy przepis jest częścią większej całości (interpretując jeden przepis interpretujemy całe prawo?) - interpretacja zwią...