Stosowanie prawa - definicja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosowanie prawa - definicja - strona 1 Stosowanie prawa - definicja - strona 2

Fragment notatki:

Stosowanie prawa - działalność organów państwowych lub innych organów polegająca na podejmowaniu decyzji w
indywidualnych i konkretnych sprawach (wydawanie decyzji, zastosowanie przepisu prawnego do jakiejś konkretnej
sytuacji).
- organy muszą być upoważnione do tego
- sądy, korporacje prawnicze, organy administracyjne, banki, przedsiębiorstwa państwowe (np. podatki)
Przestrzeganie prawa - każdy podmiot musi przestrzegać prawo (dostosować się do jego norm).
Różne typy stosowania prawa:
- sądowe - przed sądem powszechnym,
- quasi-sądowe - nie przed sądem powszechnym, ale inną organizacją - sąd dyscyplinarny w korporacjach (np. sąd
dyscyplinarny na uczelni), procedura na podobieństwo stosowanej przed sądem powszechnym,
- administracyjne - organ adm. państwowej lub samorządowej,
- quasi-administracyjne - organy adm. przekazują swoje funkcje na różnego rodzaje podmioty prywatne (banki, zakłady
ubezpieczeniowe, etc. - to one stosują prawo w imieniu państwa).
Różnica między typem stosowania prawa sądowym i quasi sadowym, a administracyjnym i quasi-administracyjnym
- sądy są niezawisłe, związane tylko przepisami prawnymi - podlegają tylko Konstytucji i ustawom, nie można zmienić
wyroku sądowego w trybie nadzoru w zakresie orzekania (w zakresie czynności niezwiązanych z orzekaniem sąd
podlega kontroli, np. czy sędzia nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, etc.),
- wyrok sądu może być zmieniony tylko w postępowaniu odwoławczym
- organy administracyjne nie są niezawisłe, ale są one związane przepisami prawnymi, ich działania podlegają kontroli co
do tego, czy są zgodne z ustawami i Konstytucją (nadzór przełożonego - może żądać zmiany decyzji).
- Przez lata uznawano to fundamentalna słabość postępowania administracyjnego, już w okresie międzywojennym
zaczęło tworzyć się sądownictwo administracyjne (Najwyższy Trybunał Administracyjny przed wojną, obecnie
funkcjonują: NSA i WSA - postępowanie przed tymi sądami podlega sądowemu stosowaniu prawa - sąd jest niezawisły;
odmiana postępowania sądowego, a nie postępowanie administracyjne).
Podstawowe zmiany w stosowaniu prawa zachodzące w czasach współczesnych
Wyróżniamy cztery następujące zjawiska:
1. ewolucja współczesnych procedur stosowania prawa - od modelu subsumcyjnego do argumentacyjnego.
2. reformy w zakresie postępowania sądowego na świecie.
3. powstawanie alternatywnych form wymiaru sprawiedliwości.
4. tzw. problem „aktywizmu sędziowskiego”.
1. Ewolucja współczesnych procedur stosowania prawa
- w XIX w. powstał pewien model stosowania prawa, który został nazwany pod wpływem pozytywizmu prawniczego


(…)

… współczesnych procedur stosowania prawa
- w XIX w. powstał pewien model stosowania prawa, który został nazwany pod wpływem pozytywizmu prawniczego
SYLOGIZMEM PRAWNICZYM (stosowanie prawa powinno przyjąć strukturę procesu logicznego, sędzia z ustalonych
przesłanek niejako dedukuje, wyprowadza logicznie swoją decyzję, z przesłanki większej - jakaś norma prawna
(generalno-abstrakcyjna), która wiąże z jakimiś faktami (przesłanka mniejsza) jakieś konsekwencje, np. wnoszenie pisma
= nadanie biegu sprawie), przesłanka mniejsza - ustalone fakty, sędzia dedukuje swoją decyzje z przepisu prawnego i
ustalonego faktu; sylogizm prawniczy, model subsumcyjny.
- model pozytywistów: stosowanie prawa jest czynnością mechaniczną, operacji logicznej przeprowadzonej na
przepisach i ustalonych faktach,
- Monteskiusz
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz