Wykładnia językowa i semiotyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykładnia językowa i semiotyka - strona 1 Wykładnia językowa i semiotyka - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD 3
WYKŁADNIA JĘZYKOWA
Semiotyka (nauka o języku). 3 typy dyrektyw:
a) synaktyczne (gramatyczne, składniowe)
- „jestem zdrów, kiedy spaceruje” i „kiedy spaceruje jestem zdrów”
- dotyczą interpretacji spójników (funktorów logicznych)
- np. ustawa o kombatantach -„pozbawieni świadczeń są ci, którzy w bezpiece zajmowali się zadaniami śledczymi i
operacyjnymi” - SN musieli zajmować się zarówno zadaniami śledczymi i operacyjnymi ze względu na występowanie
koniunkcji
b) semantyczne (znaczeniowe) - najczęściej stosowane
- odwołanie od słowników by ustalić znaczenie zwrotu/pojęcia
- np. co znaczy dostarczyć? (kontekst - handel kobietami na zlecenie szefa) - dostarczyć znaczy niekoniecznie osobiście,
dostarcza także ten, kto organizuje dostawę.
c) pragmatyczne
- odwołują się do kontekstu zdarzenia
- czy ślub jest zdarzeniem publicznym czy prywatnym? - to zależy od okoliczności jego zoorganizowania
Język prawa nie jest jednolity. Występują różne odmiany języka : potoczny, prawny, prawniczy, języki specjalistyczne.
1. Dyrektywa języka potocznego (naturalnego):
- w normalnych sytuacjach pojęciom i zwrotom nadaje się takie znaczenie jakie maja w języku naturalnym
- np. czym są wydatki na budowę/remont domu mieszkalnego? Czy zalicza się do nich także koszty związane z
ogrodzeniem i garażem? _ NSA: nie, bo w języku potocznym jest to coś innego
2. Dyrektywa języka prawnego:
- jeśli w prawie występuje definicja prawna (tzw. Definicja legalna), która ma charakter wyraźny lub kontekstowy, wtedy
można się na niej oprzeć
Rozporządzenie Prezesa RM - zasady techniki prawodawczej (2002):
- domniemanie znaczenie kodeksowego (definicja zawarta w akcie wiąże przynajmniej w tym akcie, którego tyczy
się sprawa. Przyjmuje się, że powinna być ona w części ogólnej lub w przepisach szczegółowych jeśli tyczy się tylko
części norm aktu prawnego
- pojęcia z aktów niższych nie są wiążące dla interpretacji aktów wyższych. Gdy w danym akcie
normatywnym/gałęzi prawa nie ma definicji, a występuje w innym akcie/gałęzi to wolno z niej skorzystać pod
warunkiem, ze jest ona zawarta w przepisach źródłowych
- definicji przewoźnika szukamy w prawie przewozowym
- definicji rodziny w kodeksie rodzinnym
- poza tym definicja musi być adekwatna - np. pojęcie budowy z prawa budowlanego jest za szerokie dla
prawa podatkowego
3. Dyrektywa języka prawniczego:
- jeśli nie ma definicji legalnej, ale istnieje przyjęta w doktrynie i orzecznictwie, to opieramy się na niej, a nie na


(…)

…:
- języku prawnym nie ma synonimów - dwóch pojęć o tym samym znaczeniu
- np. funkcjonariusz publiczny (sędzia, prokurator, policjant), a osoba pełniąca funkcje publiczne (ordynator szpitala)
- są wyjątki - np. akt ustawowy, a ustawa
Zakaz wykładni homonimicznej (dyrektywa konsekwencji terminologicznej):
- odwrotność wykładni synonimicznej
- ustawodawca nie posługuje się pojęciami wieloznacznymi
- słaba…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz