Wykładnia prawa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 840
Wyświetleń: 3479
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykładnia prawa-opracowanie  - strona 1 Wykładnia prawa-opracowanie  - strona 2 Wykładnia prawa-opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁADNIA PRAWA - zespół czynności zmierzający do ustalenia zakresu i znaczenia zwrotów występujących w tekście prawnym. Przedmiot wykładni - podmiotem wykładni będzie zawsze język, w którym są formułowane teksty prawne. Czy każdy przepis podlega wykładni? Pierwsze stanowisko: bezpośrednie rozumienie tekstu Clara non sunt interpretanda - co jest jasne nie wymaga interpretacji 2 rodzaje klaryfikacyjna teoria wykładni: twórcą jej jest Jerzy Wróblewski 1959r. Twierdził on, iż wykładnia zaczyna się w momencie gdy pojawia się wątpliwość. Możemy wyodrębnić: * stan izomorfi, czyli stan gdy brak jest wątpliwości i wtedy wykładnia jest niedopuszczalna. * stan wykładni - wtedy gdy są wątpliwości derywacyjna teoria wykładni: twórcą jej jest Zygmunt Ziembiński. Drugie stanowisko: wszystko wymaga wykładni - omnia sunt interpretanda Podział wykładni ze względu na stosowane dyrektywy interpretacyjne: Dyrektywy wykładni - są to pewne wskazówki jak dokonywać wykładni. Nie mają one charakteru konkluzywnego, ale są do tego wyjątki.
Wyróżniamy 2 rodzaje dyrektyw: - I stopnia: zalecają, w jaki sposób powinny być interpretowane przepisy prawa.
- II stopnia: m.in. wskazują: - jakimi dyrektywami I stopnia należy się posługiwać - ustalają kolejność posługiwania się tymi dyrektywami - ustalają kryteria wyboru jednego spośród rozbieżnych znaczeń uzyskanych za pomocą dyrektyw I stopnia. Interpretacja tekstu prawnego składa się z dwóch etapów: * ustalenie możliwych rozumień tekstu prawnego * dokonanie wyboru jednego z nich. Dwa rodzaje wykładni ze względu na stosowanie dyrektywy interpretacyjnej: wykładnia językowa - interpretator bierze pod uwagę li tylko język tekstu prawnego. Dyrektywa językowa jest związana z występowaniem w tekstach prawa tzw. definicji legalnych . Przykładem tego typu definicji mogą być przepisy zawarte w Rozdziale XIV k.k. które podają określenie takich terminów jak: „młodociany”, „funkcjonariusz publiczny”, „osoba najbliższa”. Zakres stosowania przez prawodawcę definicji legalnych jest ograniczony, gdyż prowadziłoby to do powstania całych łańcuchów definicyjnych. Sprawa wygląda nieco prościej, jak prawodawca wprowadzając definicję legalną, sam ustala znaczenie pewnych zwrotów użytych w tekstach prawnych. W przypadku gdy prawodawca nie wprowadził definicji legalnej zadanie ustalenia znaczenia spoczywa na interpretatorze. wykładnia pozajęzykowa - interpretator oprócz języka tekstu prawnego bierze pod uwagę inne przesłanki a w szczególności skutki związane z zastosowaniem przepisu i wtedy mówimy o wykładni funkcjonalnej,

(…)

… inne przesłanki a w szczególności skutki związane z zastosowaniem przepisu i wtedy mówimy o wykładni funkcjonalnej, cel prawodawny i wtedy mówimy o wykładni celowościowej, oraz miejsce przepisu w danym tekście prawnym, bądź w systemie aktów prawnych i wtedy mówimy o wykładni systemowej. Dyrektywa wykładni językowej: dyrektywa języka prawnego: jeżeli określony zwrot ma ustalone znaczenie w tekście prawnym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz