Wykładnia prawa - klasyfikacja - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 2898
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykładnia prawa - klasyfikacja - omówienie  - strona 1 Wykładnia prawa - klasyfikacja - omówienie  - strona 2 Wykładnia prawa - klasyfikacja - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Wykładnia prawa - pojęcie oraz jej klasyfikacje.
Wykładnia prawa to zespół operacji logiczno - językowych polegających na odczytaniu znaczenia przepisu prawnego oraz rekonstrukcji normy prawnej zawartej w treści normatywnej przepisu prawa.
Teoria klaryfikacyjna Teoria derywacyjna
Zakłada się, że interpretacja tekstu prawnego Zakłada, że interpretacja przepisu jest
potrzebna jest tylko wtedy gdy przepis prawny niezbędna zawsze. Przepis = norma
budzi niejasności. Opiera się to na założeniu norma jest konstruowana z przepisów pr.
że przepis = norma. To co jasne nie podlega
interpretacji clara non sunt interpretanda
Klasyfikacja ze względu na:
I Kryterium podmiotu ( kto dokonuje wykładni )
Wykładnia autentyczna
Dokonuje jej sam twórca prawa. Często przez definicję legalną - polega na wyjaśnieniu znaczenia zwrotu już w tekście prawnym.
Wykładnia legalna
To wykładnia do której upoważniony jest przez przepisy prawa organ stosujący prawo . Tej wykładni może dokonać też Trybunał Konstytucyjny
Wykładnia doktrynalna
Dokonywana przez naukę, przez prawników, profesorów, wybitnych autorytetów.
II Kryterium mocy wiążącej wykładni
Wykładnia o powszechnej mocy wiążącej
Wiąże się z wykładnią ustawodawcy, wiąże erga omnes.
Wykładnia o ograniczonej mocy wiążącej
Wiąże się z wykładnią legalną. Wiąże ad hoc , w danej sprawie
Wykładnia nie posiadająca mocy wiążącej
Wiąże się z wykładnią doktrynalną. Formalnie nie ma mocy wiążącej. Każdy może dokonać swojej wykładni.
II Kryterium sposobu przebiegu procesu interpretacji
Wykładnia językowa
Polega na wyjaśnianiu sensu znaczeniowego zwrotów zawartych w przepisie prawa ze względu na reguły językowe.
Wykładnia systemowa
Polega na wyjaśnianiu sensu znaczeniowego zwrotów zawartych w przepisie w oparciu o inne przepisy systemu prawa.
Wykładnia funkcjonalna
Polega na wyjaśnianiu sensu znaczeniowego zwrotów zawartych w przepisie prawa w oparciu o inne systemy normatywne funkcjonujące w społeczeństwie.
IV Kryterium wyniku wykładni


(…)

języka prawnego
stosuje się ją po odrzuceniu dyrektywy domniemania języka potocznego i polega na tym, że należy przyjąć dla danego zwrotu językowego zawartego w przepisie taki sens znaczeniowy, jaki jest przypisany dla niego na gruncie języka prawnego, chyba że ustawa zakłada inaczej.
Dyrektywa tożsamości znaczeniowej
nakazuje tak samo brzmiącym zwrotom zawartym w przepisie nadawać taki sam sens…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz