Wykładnia systemowa - pojęcie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykładnia systemowa - pojęcie - strona 1 Wykładnia systemowa - pojęcie - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD 4
WYKŁADNIA SYSTEMOWA
- na znaczenie przepisu wpływają inne przepisy dotyczące tej samej materii:
- inne przepisy zawarte w tym samym akcie
- inne akty normatywne
- każdy przepis jest częścią większej całości (interpretując jeden przepis interpretujemy całe prawo?)
- interpretacja związana z systematyką poziomą i pionową
Aspekt poziomy:
- szczególna rola zasad prawa (R. Dworkin) - maja one charakter optymalizujący:
- obowiązek by daną zasadę zrealizować w jak największym stopniu lub zrealizować zasadę bardziej doniosłą
- unikać dyskryminacji (płeć, rasa, etc)
- możliwość wykładni rozszerzającej (tak samo jak przy prawach i wolnościach)
- ograniczenie zasad prawa musi być zastosowane zgodnie z zasadą proporcjonalności
Aspekt pionowy:
- wszystkie akty niższego rzędu muszą być interpretowane w zgodzie z aktami wyższego rzędu
- nakaz interpretacji wszystkich przepisów prawnych w zgodzie z konstytucją
- nakaz interpretacji wszystkich przepisów prawnych w zgodzie z prawem europejskim i powszechnie
obowiązującymi normami prawa między narodowego (art. 91 ust 2 i 3 Konstytucji)
TK twierdzi, że zasada prymatu prawa europejskiego dotyczy ustaw i aktów niższych - konstytucja jest najwyższym
źródłem prawa w Polsce (art. 8 konstytucji)
Zakaz wykładni prowadzącej do sprzeczności:
- sprzeczności analityczne - jedna zakazuje, druga nakazuje:
- sprzeczności konfliktowe - nie można ich na raz zrealizować
- np. lekarz ma mówić całą prawdę o stanie zdrowia pacjenta i lekarz nie ma szkodzić pacjentowi. Co jak prawda
zabije pacjenta?
- sprzeczności prakseologiczne- stan faktyczny, w którym dwie normy nakazują adresatowi dwa sposoby postępowania,
których jednoczesne zrealizowanie jest niemożliwe bez naruszenia jednej z tych norm.
Zakaz wykładni prowadzącej do luk:
a) luki rzeczywiste
- uniemożliwiają podjecie decyzji
- techniczny brak regulacji
- np. organ wybiera zarząd, a nie ustala quorum i większości głosowania
b) luki aksjologiczne (ocenne, pozorne)
- istnieje ujemna regulacja prawna - ktoś ujemnie ocenia brak regulacji prawnej danego problemu
- milczenia ustawodawcy nie należy uzupełniać
- np. wiele głosów opowiada się za karaniem za prostytucje
c) luki swoiste
- organ wykonawczy jest zobowiązany do wydania przepisów, ale nie robi tego
Argumentum a rubrica - argument z położenia przepisu prawnego w systemie
- system musi być zupełny, niesprzeczny i zgodny hierarchicznie
WYKŁADNIA FUNKCJONALNA
- obejmuje wszystkie dyrektywy, które odwołują się do kontekstu poza językowego _ normy moralne, cele polityczne,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz