Reguły kolizyjne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reguły kolizyjne - omówienie - strona 1 Reguły kolizyjne - omówienie - strona 2 Reguły kolizyjne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

REGUŁY KOLIZYJNE
- rozstrzygają konflikty sprzeczności z niezgodnymi normami, gdy ustawodawca nizgddnych ustaw nieuchylił.
Trzy typy:
1. hierarchiczna - lex superior derogat
2. chronorologiczna - lex posterior - norma późniejsza musi mnie mniejsza rangę. Późniejsza ustawa uchwa
wczeszniejszą ustawe i rozporządzenie, ale póxneijsze rozporządzenie nie uchyla ustawy
3. merytoryczna - lex specialis derogat legi Generali - jeśli zakres pierwszej zawiera się w drugiej - kto zabija człowieka i
kto za bija pod wpływem współczucia. Kto fałszuje pieniadze, kto fałszuje wszelkiego rodzaju dokumenty. Lex specialis
nie uchyla normy ogolnej, tylko wyłacza zasrtoswanie w razie konfliktu nomu szczegółowej i ogolnej.
- stosuje się je :
- do poszczeolnych przepisow,
- do calych aktów normatywnych
!. Hierarchicznnie wyższa norma uchyla normę niżza. Zawsze to co wyzej ma pierwszeństwo nad nizszą
- zbieg reguł
- zawsze stosujemy regułę hierarchiczną - zawsze przewaza.
- kolizja chronologiczno-merytoryczna, np. ustawa nr 1 - później ustawa nr 2. Ustawa nr 1 to lex specialis, a ustawa nr 2
to lex Generali. Z prawa rzymskiego pochodzi reguła - lex posteriori genralis non derogat legi priori specialis - ustawa
ogólna późniejsza nie uchyla normy szczegółowej wcześniejszej.
- jeśli prawodawca chciał wczesniejsza szczeblowa uchylic, to powiien to wcześniej zrobić.
- wymyslone - 3 ustawy - wojska lądowe, wojska powierzne, wojska lotnicze - powstaje później ogolna ustawa o słuz
bie wojskowej, która będzie dotyczyła wszystkich wojska.
- sąd zastanwiajac się czy poxneijsza ustawa odgórna uchyla wcześniejsze szczegółowe, powinien rozważyc jaki był cel
regulacji.
Czy sad rejonowy, czy urząd urbanizacyjny może powedzie, ze może uchylić rozporządzenie? Nie - rozporządzenie może
ucylic ten kto je wydał lub TK. Organy mogą tylko odmówic zastosowania.
- TK zaleca, by nie dochodziło do bałaganu - jedne urzedu skarbowe uznawaly,z e jakieś rozporządznie jest sprzeczne i
niestosowały, a w innej cześci kraju je stosowały i dlatego TK powieidzął, by każdy sąd, gdy zachodzi podejrzenie
sprzeczności ustawy z prawem unijnym, etc wystapił z pytaniem prawnym do TK, bo ma kompetencje by autorytatywnie
określic czy tak jest. Organy administracyjne - organ powinien zwrócić się do swojego zwierzchnika - na koncu pytanie
do NSA lub WSA.
Reguła lex superior - mamy taki problem czy zwykła ustawa może uchylić kodeks?
- może. TK wprawdzie kodeks ma wyróżnioną pozycję wśród ustaw, to jednak kodeks jest zwykła ustawą. Ze względu na
range kodeksu nie powinno się tego robić. Jeśli ustawodawca chce znowelizowac kodeks, to niech go wprost nowelizuje.


(…)


można zwolnic żołnierza zawodowego ze służby wojskowej. - nawet jak występują pojęcia niedookrelsone sad jest
zobowiązany do szczeólwoego uszasadniea dlaczego uważa tak, a nie inaczej
- sytuacja swobodnego uznania - np. w czasu komuny - organ paszportowy mogl, ale nie musial wydawać pasz;port -
jak może to może, jak nie chce to nie. Obecnie jak przepis stwarza syt. Swobodnego uznania - nie zwalnia to z podania…
… uwzględniającymi różnice
- odpowiednie zastosowanie rpzeisów może polegac na tym, ze należy odmówić zastosowaniu przepisu podobnego
W postępowaniu procesowym strony mogą zawrzeć umowę, gdzie odbędzie się sprawa. Czy można również
zastosować tę instytucje w postępowaniu nieprocesowym? Nie, dlatego, że art. 508 KPC mowi, ze w proce sienie
nieprocesowym wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

…), ale to musi indywidualnie ustawodawca zrobić.
Lex Specialis
- spór między sadami, a ministerstwem finansów. On dotyczył nast. Stanu fakt. - prawo o ustroju sadu powszechnym
przewiduje coroczne rewaloryzacje wynagrodzeń. W 1994 - Polska była w kryzysie. Z tego powodu w ustawie
budżetowej zawieszono podwyzki w calej budżetówce i sedzsiowie wnieśli sprawę do sądu i powiedzieli tak - ustawa
budżetowa, a ustawa o sedziach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz