Kolizje przepisu prawa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolizje przepisu prawa-opracowanie  - strona 1 Kolizje przepisu prawa-opracowanie  - strona 2

Fragment notatki:

KOLIZJE PRZEPISU PRAWA - mówimy o niej wtedy, jeżeli pewien stan normowany jest przez więcej niż jeden przepis prawa, a skutki tych przepisów są nie do pogodzenia, tzn. iż podmiot prawa nie może jednocześnie zachować się w sposób które one przewidują. Reguły kolizyjne: lex superior derogat legi inferiori - reguła hierarchiczności - akt wyższego rzędu uchyla moc obowiązującą aktu niższego rzędu. . Znajdzie ona zastosowanie w przypadku kolizji przepisów prawa, które znajdują się w aktach na różnym rzędzie hierarchicznym. W przypadku takiej kolizji stosuje się przepis znajdujący się w akcie hierarchicznie wyższym, a nie ten hierarchicznie niższym. Reguła ta znajduje uzasadnienie w regule hierarchii przepisów prawa. lex posterior derogat legi priori - reguła chronologiczności - późniejszy akt prawny uchyla moc obowiązującą aktu wcześniejszego. Mówi ona o tym, aby stosować przepis prawa późniejszy, czyli przepis, który jest później ogłoszony. lex specialis derogat legi generali - reguła szczególności. Mówi ona aby stosować przepis szczególny, Znajduje ona zastosowanie przed przepisami lex generalia. Ad 2 i ad 3 znajduje zastosowanie w przypadku kolizji przepisów prawa w aktach na tym samym rzędzie w hierarchiczności. Kolizja reguł kolizyjnych: mówimy o niej wtedy, gdy zastosowanie dwóch z tych reguł daje nam inne rozwiązanie. hierarchiczność i chronologiczność: powiemy o niej wtedy, jeżeli przepis hierarchicznie wyższy jest wcześniejszy, a przepis hierarchicznie niższy jest późniejszy. Reguła hierarchiczności znajduje pierwszeństwo przed regułą chronologiczności. szczególność i chronologiczność: powiemy o niej wtedy, jeżeli przepis o charakterze lex specialis jest wcześniejszy, a przepis lex generalia jest późniejszy. Pierwszeństwo ma reguła szczegółowość. Reguła chronologiczności jest najsłabsza - występuje przed chronologicznością i szczegółowością. hierarchiczność i szczególność: powiemy o niej wtedy, jeżeli przepis hierarchicznie wyższy ma charakter lex generalia, a przepis hierarchicznie niższy ma charakter lex specialis. Kolizja ta w praktyce rozwiązywana jest rozmaicie. W praktyce jest tak, że sądy stosują przepisy ustaw lex specialis, a nie przepisy o charakterze konstytucyjnym lex generalia. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz