Dwie koncepcje procesu sadowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dwie koncepcje procesu sadowego - strona 1 Dwie koncepcje procesu sadowego - strona 2 Dwie koncepcje procesu sadowego - strona 3

Fragment notatki:

Dwie koncepcje procesu sadowego
- rozróżnienia dotyczą wzajemnej relacji między regułami proceduralnymi i regułami określającymi jakie w
społeczeństwie obowiązują zasady postępowania.
- dwa modele wzajemnej relacji:
1. legislacja dobrych zasad - reguły proceduralne służą tylko do wcielenia w życie jak najpełniejszej implementacji reguł
materialnych. Inaczej model materialny. Procedura jako technika realizowania prawa materialnego.
2. należytych gwarancji - aplikacja należytych gwarancji, procedura staje się autonomicznym sposobem rozwiązywania
sporów. Nie służy realizacji prawa materialnego (rozwiązanie konfliktu stron nawet jeśli w pewnych granicach nie byłoby
to zgodne z prawem materialnym, pojednanie stron, porozumienie stron, ugoda). W wielu systemach mogą podać swój
spór wg reguł prawa materialnego lub zasad słuszności. Model proceduralny (procedura jest najważniejsza).
- oba opierają się na pojęciu sprawiedliwego załatwieniu sporu (John Rose?). 3 typy sprawiedliwości proceduralnej:
- doskonała i niedoskonała sprawiedliwość proceduralna - sprawiedliwość rozstrzygnięcia jest mierzona stopniem
zgodności z prawem materialnym. Doskonała - każdy winny zostaje skazany, a niewinny uniewinniony; nie byłoby
omyłek, możemy do tego dążyć, ale i tak jest to nieosiągalny ideał; w każdym calu jest zgodna z prawem materialnym,
jeśli nie jest zgodna w całości - niedoskonała (w praktyce procedura jest niedoskonała, jest OK gdy w większości
przypadków zapadają rozstrzygnięcia z prawem materialnym).
- czysta sprawiedliwość proceduralna - sprawiedliwość decyzji mierzy się wewnętrznymi cechami samej procedury.
Sprawiedliwa procedura to tak, która daje gwarancje bezstronnego, niezawisłego rozstrzygnięcia sporu stron i w której
strony mają równe prawa i obowiązki (nie bierze się pod uwagę zgodności z prawem materialnym, czy sama procedura
może dać nam sprawiedliwe rozstrzygnięcia?)
2 koncepcje procesu:
1. klasyczna koncepcja procesu - dominowała w krajach zachodnich w XIX wieku i przynajmniej do drugiej polowy, lat 7-
80 XX wieku. Później zaczął się ruch reform.
2. proces klasyczny - wszystkie postępowania - karne, cywilne, administracyjne, które spełnia następujące warunki
- oparte na legislacji dobrych zasad, na standardzie doskonałej lub niedoskonałej sprawiedliwości materialnej i na
modelu adiudykacyjnym konfliktu
- jest to tak wizja postępowania, w którym sędzia lub inny organ dąży do autorytatywnego rozstrzygnięcia sporu starając
się rozstrzygnąć go wg norm prawa materialnego (nie dąży tego by dojść do ugody) i dba przede wszystkim o to by jego


(…)

domniemanie niewinności oskarżonego, w procesie hitlerowskim musiał
udowodnić swoją niewinność, a w stalinowskim musiał udowodnić swoją winę :p
-ta klauzula została najpierw wpisana do konwencji międzynarodowych. Z prawa międzynarodowego była recypowana
przez wszystkie konstytucje państw demokratycznych. Wprowadziła je tez polska konstytucja z 1997.
- reguła ta dostaje rożne rozwiniecie, na terenie różnych gałęzi prawa (szczególnie w procesie karnym). Z tego to
powodu na terenie prawa karnego idea fair trail obejmuje także domniemanie niewinności, in dubio pro reo, nie ma
przestępstwa bez ustawy, zasada zakazu stosowania represyjnych form, prawo do bycia wysłuchanym, dostęp do akt
sprawy, NEMO SE ISPUM ACCUSRE TENARUM (prawo do milczenia, oskarżony nie musi się sam obciążać, przyznawać
się do rzeczy…
…, w którym zobowiązano sędziego
pierwszej instancji, że w każdym stadium postępowania, powinien dążyć do jego ugodowego załatwienia, może jeszcze
przed wniesieniem pozwu skierować sprawę przed sąd polubowny,
- art. 10 KPC W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie postępowania
dążyć do ich ugodowego załatwienia. W tych sprawach strony mogą także zawrzeć ugodę przed mediatorem…
… rozstrzygnięcia sporu starając
się rozstrzygnąć go wg norm prawa materialnego (nie dąży tego by dojść do ugody) i dba przede wszystkim o to by jego
rozstrzygniecie było zgodne z prawem materialnym. Np.: Wyrok na podstawie faktów i dowodów, nie namawia stron do
ugod/pojednania.
- zasada legalizmu - sąd stoi na straży prawa materialnego i procesowego i nic poza tymi regułami nie może się zdarzyć
(sąd odrzuci każda…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz