Fakty prawne i państwo prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fakty prawne i państwo prawa - strona 1 Fakty prawne i państwo prawa - strona 2 Fakty prawne i państwo prawa - strona 3

Fragment notatki:

Smolak. Notatka składa się z 3 stron.
FAKTY PRAWNE Fakty prawne są to fakty, które powodują powstanie, zmianę lub wygaśnięcie stosunku prawnego. Przepisy prawne mogą nadawać pewnym faktom rangę faktów prawnych.
Rodzaje faktów prawnych:
Zachowania ludzi
Zdarzenia prawne - niezależne od woli, siły, rozumu człowieka (np. uderzenie pioruna, powódź)
Dozwolone - zwrot pożyczki; niedozwolone - uszkodzenie mienia, zdrowia Konwencjonalne :
Prawne:
Dwustronne (kupno-sprzedaż)
Jednostronne (przyrzeczenie publiczne)
Organów władzy publicznej (administracji):
Orzeczenia sądowe
Stanowienie prawa
Decyzje administracyjne
Przyrzeczenie administracyjne
PRAWORZĄDNOŚĆ I PAŃSTWO PRAWA Praworządność jest związana z rządami prawa. Praworządność :
Stan faktyczny dotyczący określonego państwa (państwo rządzi się prawem)
Zasada prawno-ustrojowa, jest zapisana w Konstytucji
Praworządność jest to stan polegający na tym, że państwo działa za pośrednictwem swoich organów, zgodnie z obowiązującym prawem. Są „rządy prawa”, a nie „rządy ludzi”. Praworządność w aspekcie pozytywnym - działalność państwa zgodnie z prawem. Praworządność w aspekcie negatywnym - unikanie zachowań zgodnych z obowiązującym prawem.
Cztery istotne cechy praworządności :
Dotyczy działań państwa, nie zaś osób fizycznych lub osób prawnych;
Stan praworządności państwa się nie narusza, czyli jeśli państwo nie działa zgodnie z prawem, to nie jest praworządne;
Może istnieć tylko w takim państwie, które określa granice wykonywania władzy publicznej;
Nie jest tak, że każde działanie organów państwa niezgodne z prawem, wyklucza istnienie praworządności w państwie.
Praworządność formalna - taki stan rzeczy, w którym organom państwa nakazuje się postępować na podstawie i w granicach prawa.
Praworządność materialna - organy państwa postępują na podstawie i w granicach prawa, ale prawo musi spełniać pewne wymogi treściowe (materialne), aksjologiczne (realizować pewne wartości, być słuszne itd.)
Gwarancje materialne praworządności - formy organizacji społeczno-gospodarczych, które czynią naruszenie prawa przez państwo mało prawdopodobnym.
Gwarancje formalne praworządności - gwarancje ustrojowe, instytucjonalne, legislacyjne, tworzenie w określonej formie oraz stosowanie prawa. Mają one sprawić, że działanie wbrew prawu i ponad jego granicami będzie nieprawdopodobne (?).


(…)

…, na skuteczność prawa; odesłania do norm moralnych zawartych w tekstach prawnych poprzez umieszczenie w tekście prawnym klauzul generalnych; sytuacja umieszczenia w aktach prawnych terminów o zabarwieniu wartościującym)

… i formalnej jednocześnie.
Państwo jest praworządne i demokratyczne, gdy rządzi się prawem, a nie woluntarystyczną decyzją jednostek.
Szczegółowe zasady państwa prawnego (które są wyprowadzane z generalnej zasady państwa prawnego poprzez orzecznictwo, doktrynę)
Zasada trójpodziału władzy;
Zasada niezawisłości sędziowskiej, niezależności sądownictwa;
Zasada sądowej kontroli zgodności (legislacji) ustaw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz