Podstawy Prawa- pytania i odpowiedzi egzaminacyjne rok 2009

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2352
Wyświetleń: 3395
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy Prawa- pytania i odpowiedzi egzaminacyjne rok 2009 - strona 1 Podstawy Prawa- pytania i odpowiedzi egzaminacyjne rok 2009 - strona 2 Podstawy Prawa- pytania i odpowiedzi egzaminacyjne rok 2009 - strona 3

Fragment notatki:

23. Imię i nazwisko z odpowiedziami.- dla grupy która miała termin O ...................................................... Nr indeksu.........
AE 0209/5 Proszę wstawić znak X pod słowem TAK lub NIE PODSTAWY PRAWA Test egzaminacyjny @ TAK NIE Fakty prawne niezależne od ludzkiej woli to: a) czyny
X
b) zachowania.
X
Cecha generalności normy prawnej oznacza, że norma a) dotyczy zachowania, które może się zdarzyć wielokrotnie
X
b) nie konkretyzuje osoby do której się odnosi
X
Wybrany do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który a) 18 lat
X
najpóźniej w dniu wyborów kończy
b) 21 lat
X
Kontroli co do zgodności z powszechnie zarządzenia Prezesa RM
X
obowiązującym prawem podlegają
uchwały Prezesa RM
X
Organami samorządu powiatowego są
a) sejmik X
b) zarząd
X
Definicję samorządu terytorialnego zawiera
a) Europejska Deklaracja Samorządu Terytorialnego
X
b) Światowa Karta Samorządu Lokalnego
X
Organ administracji publicznej ma obowiązek wydać zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, jeżeli:
urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa
X
osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu stanu prawnego
X
Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są w sprawach a) samorządowe kolegia odwoławcze
X
finansowych w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego
b) wojewodowie
X
Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej może osoba fizyczna
X
być:
jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną
X
0209/5
TAK ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz