Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń - strona 1 Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń - strona 2

Fragment notatki:

Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń jest drugim trybem uproszczonym, a w gruncie rzeczy trybem bardziej istotnym niż postępowanie skargowo-wnioskowe. To jest tryb, który dotyczy wydawania zaświadczeń.
ZAŚWIADCZENIE -nie jest aktem administracyjnym, nie jest decyzją administracyjną, jest tą prawną formą działania administracji, którą można określić jako czynności materialno-techniczne. Niektórzy określają jako czynności materialne, ponieważ są one wydawane przez organy administracji publicznej, w tym szerokim znaczeniu. Przyjmują postać w istocie dokumentu urzędowego. Samo zaświadczenie nie jest więc taką czynnością prawną, która wywołuje bezpośrednio skutki prawne, tak jak akt. Zaświadczenie może pośrednio wpływać na sytuację prawną jakiejś osoby, bo ta osoba przedstawia to zaświadczenie w innym postępowaniu i może dzięki temu np. udowadniać to, że spełnia warunki, a więc to ma dla niej istotne znaczenie dowodowe. Natomiast bezpośrednich skutków prawnych nie wywołuje. Stąd jeżeli zmienia się sytuacja, to występujemy o nowe zaświadczenie, stąd organy często żądają zaświadczeń z ostatnich 3 miesięcy, bo poprzednie zaświadczenia nie są uchylane, one krążą. Zaświadczeń się nie uchyla w razie zmiany sytuacji, nie można wznawiać postępowania, nie można stwierdzać nieważności zaświadczenia-po prostu wydaje się w takiej sytuacji nowe zaświadczenie. Niekiedy jednak w istocie dla stron bardziej, w szczególności kiedy zaświadczenie funkcjonuje razem z decyzją administracyjną, jako obok, dla strony bardziej widoczna jest ta forma, jaką jest zaświadczenie, np. studia kończy się w momencie zdania egzaminu magisterskiego, a nie otrzymania dyplomu (otrzymuje się go później). Dlatego czymś innym jest decyzja, która niejednokrotnie może towarzyszyć wydaniu jakiegoś dokumentu urzędowego, a czymś innym zaświadczenie, które jest tylko rodzajem dokumentu urzędowego. ZAŚWIADCZENIA SĄ WYDAWANE PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KIEDY: Jeżeli organ ma uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnej, to w tym mieści się również uprawnienie do wydania zaświadczenia.
Kiedy przepisy przewidują wydawanie zaświadczeń.
Czyli upoważnienie organu do wydania zaświadczenia może wynikać z przepisu prawa, a może wiązać się z tym, że dany organ jest upoważniony do wydania decyzji. Dlatego na pewno organami, które muszą wydawać zaświadczenia są organy administracji publicznej, czyli państwowej i samorządowej. Natomiast te podmiotu, którym zlecono pewne funkcje, to tylko wtedy, gdy uzyskali zlecenie do wydawania decyzji administracyjnej lub zlecenie do wydawania zaświadczeń. Stąd organizacja społeczna ma obowiązek, przy spełnieniu innych warunków do wydania zaświadczenia wtedy, kiedy uzyskała upoważnienie do wydawania decyzji lub wyraźnie upoważniono ją do wydawania zaświadczeń. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz