Czynności prawne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3150
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności prawne - strona 1 Czynności prawne - strona 2 Czynności prawne - strona 3

Fragment notatki:Podpisanie dokumentu:
Podpis jest własnoręcznie umieszczonym graficznym znakiem językowym który wskazuje imię i nazwisko składającego oświadczenie woli.
Podpis służy do identyfikowania osoby, która go złożyła oraz do ustalenia treści złożonego przez niego oświadczenia woli
Podpis musi być czytelny i powodować łatwą identyfikację określonej osoby.
Umieszczenie na dokumencie inicjałów które składają się na początkowe litery imienia i nazwiska wskazuje jedynie na fakt, iż dana osoba umieszczając znak o charakterze parafy jedynie przygotowała dany dokument
Parafa nie może zastąpić podpisu
Tekst, który znajduje się poniże złożonego podpisu nie wiąże podpisującej się osoby, nie wyraża jej oświadczenia woli

Poświadczenie podpisu:
Polega na tym, że notariusz lub powołany do tego organ zamieszcza na dokumencie klauzule stwierdzającą własnoręczność podpisu złożonego przez wskazaną w tej klauzuli osobę
Zastosowanie tej formy eliminuje ryzyko, że osoba na którą wskazuje podpis zaprzeczy, że go złożyła i tym samym dokonała objętej treścią dokumentu czynności prawnej


(…)


Wykład z Prawa - 12.12.12r
Formy czynności prawnych:
Zwykła forma pisemna
Akt notarialny
Poświadczenie podpisu
Poświadczenie daty
Forma elektroniczna
Zwykła forma pisemna
Do zachowania tej formy konieczne jest sporządzenie dokumentu obejmującego treść oświadczenia woli i złożenie na nim własnoręcznego podpisu
Treść oświadczenia woli - należy wyrazić w języku pisanym, to jest przy użyciu znaków…
… osoby składającej podpis - bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu
- Powiązany z danymi, do których został dołączony w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna
Zakres zastosowania form czynności prawnych
Uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy jaka ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia
Jeżeli umowa została zawarta…
… formy czynności prawnej
Trzy rodzaje formy czynności prawnych:
Forma czynności prawnej zastrzeżona pod rygorem nieważności - Niezachowanie formy powoduje bezwzględną nieważność czynności, która w konsekwencji nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy gdy ustawa przewiduje rygor…
… w jakimkolwiek dokumencie urzędowym - od daty dokumentu urzędowego
Umieszczenie na obejmującym treść czynności prawnej dokumencie jakiejkolwiek wzmianki przez organ państwowy, organ samorządu terytorialnego lub notariusza - od daty wzmianki
Śmierć jednej z osób popisanych na dokumencie - datę złożenia przez tę osobę podpisu na dokumencie uważa się za pewną od daty śmierci tej osoby; po swojej śmierci nikt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz