FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH - FORMA ELEKTRONICZNA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH - FORMA ELEKTRONICZNA - strona 1 FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH - FORMA ELEKTRONICZNA - strona 2 FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH - FORMA ELEKTRONICZNA - strona 3

Fragment notatki:

FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH Zasada: dowolność formy ( Art. 60 ). Wyjątek : FORMY SZCZEGÓLNE A. W ZNACZENIU TECHNICZNYM - ze względu na to, jak wyrażone ma być oświadczenie woli? 1) FORMA PISEMNA ( PISMO ZWYKŁE ): - jeśli czynność jednostronna- złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli, - jeśli umowa- wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany PODPIS- ma identyfikować osobę, która złożyła oświadczenie woli, ma być pod oświadczeniem, bo oznacza on, że oświadczenie woli zostało zakończone. Musi być to przynajmniej nazwisko. Parafy albo inicjały nie są podpisem, aczkolwiek przy akcie notarialnym strony muszą parafować każdą stronę. FAKSYMILE- podpis powielony w sposób mechaniczny, Art. 921 10 - opatrzenie nim papierów wartościowych, to samo przy akcjach ( ksh )- faksymile, bo jest ich tak dużo, że nie dałoby się podpisać wszystkich. FORMA ELEKTRONICZNA Wg Art. 78 §2 równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej jest oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej - opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym - weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu PODPIS ELEKTRONICZNY to niepowtarzalne, przyporządkowane osobie fizycznej dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis ( Art. 3 ust. 1. ustawy o podpisie elektronicznym ). Jest to pewien kod składający się z wielu cyfr, który identyfikuje nas i tylko nas. Do tego żeby składać podpis elektroniczny nie wystarczy zwykły komputer, trzeba mieć urządzenia certyfikowane. a) 1996- Komisja ONZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego opracowała modelową ustawę związaną z elektronicznym przekazywaniem danych ( "EDI" ). b) organy europejskie- dyrektywa 1999 PE i Rady 93/99 ( 13.12.1999 ) w sprawie Wspólnotowych warunków ramowych dotyczących podpisu elektronicznego. W Polsce ustawa o podpisie elektronicznym z 18.09.2001. Wcześniej w prawie bankowym i publicznym obrocie papierami wartościowymi przewidywano podpis elektroniczny- na równi z podpisem odręcznym W doktrynie jest spór, czy forma elektroniczna z podpisem elektronicznym jest: a) po prostu formą pisemną- prof. Kocot- "to po prostu pismo tak jak każde inne". b) inną formą- prof. Radwański- zrównana w skutkach z pismem zwykłym Gdy osoba nie może pisać, a może czytać ( Art. 79 )- składa oświadczenie woli w formie pisemnej w ten sposób:

(…)

… pociąga za sobą nieważność czynności prawnej. Obowiązek jej zachowania może wynikać:
a) z ustawy- Art. 73 §2- - Zasada: gdy wymagana jest inna forma szczególna aniżeli pismo zwykłe, chyba, że - Wyjątek: jej zachowanie jest zastrzeżone jedynie dla wywołania oznaczonych skutków prawnych ( forma ad eventum- zob. niż ),
- gdy wymagana jest forma pisemna zwykła, o jest ona formą ad solemnitatem…
…- forma pisemna, jeżeli jej niezachowanie nie pociąga za sobą nieważności czynności prawnej, lecz ogranicza- w razie sporu- skorzystania z niektórych środków dowodowych. Obowiązek jej zachowania może wynikać:
a) z ustawy
- ustawa zastrzega dla czynności formę pisemną
- zachowanie formy pisemnej jest konieczne dla wywołania całości skutków czynności prawnej, a nie skutków określonych ( wtedy ad eventum…
… czynności prawnej od tego poświadczenia, skuteczne także względem osób nieuczestniczących w dokonaniu tej czynności. Czynność prawna ma datę pewną także w wypadkach następujących:
- stwierdzenia dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym- od daty dokumentu urzędowego,
- w razie umieszczenia na obejmującym czynność dokumencie jakiejkolwiek wzmianki przez organ państwowy, organ samorządu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz