Wykład - formy czynności prawnych (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - formy czynności prawnych (I sem) - strona 1 Wykład - formy czynności prawnych (I sem) - strona 2

Fragment notatki:

2.12.2011 r
Forma czynności prawnych Każdy kto dokonuje czynności prawnych może dokonać je pisemnie, ustnie, gestów
Wyjątkiem jest wymóg formy szczególnej (może wynikać z ustawy, albo same strony mogą nałożyć na siebie obowiązek zachowania normy)
Funkcje formy:
Funkcja dowodowa - np. akt notarialny, dokument
Ochrona samych stron przed pochodnym dokonaniem czynności - ustawodawca mobilizuje strony, czy rzeczywiście chce spisać jakieś oświadczenie
Rodzaje formy:
Forma zwykła, pisemna- na dokumencie osoba składająca oświadczenia składa własnoręczny podpis, nie trzeba całej umowy pisać ręcznie, wystarczy się podpisać, który musi być własnoręczny
Podpis - obejmuje 2 elementy : imię i nazwisko (pełny podpis), wystarczające jest też samo nazwisko, a praktyce pojawiają się problemy, że używamy skróty naszego nazwiska - w orzecznictwo uznaje się, że jest to podpis, ale o tyle ile dana osoba go wcześniej używała, który dostatecznie ją identyfikuje. Skrót musi by czymś więcej niż inicjał (muszą być co najmniej 2 litery nazwiska). Od podpisu musi odróżnić inicjał , który nie jest podpisem, jest za mało danych, może być wykorzystywany przy zawieraniu umów w celu parafowania (stosujemy przy dokumentach, które są dość długie, podpis będzie składany na podpis, a każda ze stron będzie parafowana). Inicjał nie zastępuje podpisu, ale ma wzmocnić podpis, daje wyraz temu, że zapoznałam się z treścią każdej strony dokumentu. Podpis powinien znajdować się na końcu dokumentu, nadaje moc temu co jest nad nim, a nie temu co jest na nim.
Faksymila - pieczątka w kształcie podpisu, podpis mechanicznie odtwarzany, nie może zastąpić podpisu, ma moc wiążącą tylko w określonych przez ustawę przypadkach. (akcje)
Forma elektroniczna - sposób składania podpisu, sporządzania dokumentów reguluje ustawa o podpisie elektronicznym. Podpis elektroniczny obejmuje każdy podpis złożony w formie elektronicznej, ale nie każdy z nich będzie równorzędny z podpisem własnoręcznym. Podpis musi być złożony za pomocą specjalnego urządzenia, aby miał moc wiążącą. W sensie mocy prawnej jest równorzędna z podpisem własnoręcznym.
Forma pisemna z urzędowym poświadczeniem daty - strona sama spisuje dokument (np., wypowiedzenie ) a notariusz potwierdza datę, poświadcza datę okazania dokumentu, na dokumencie umieszcza klauzule. Dzięki klauzuli notarialnej, data staje się datą pewną (data, której nikt nie może kwestionować) jeśli zależy nam, że czas musi być określony to idziemy do notariusza, można też poświadczyć godzinę i minutę.
Forma pisemna z urzędowym poświadczeniem podpisu - strony same spisują oświadczenie, a notariusz poświadcza jedynie podpis. Umieści klauzule własnoręcznych podpisów.

(…)

… tekst oświadczenia, ze względu na to mamy zapewnioną prawidłowość wykonania czynności. Akt notarialny ma 3 części: komparycja (nagłówek, data, miejsce, oznaczenie kancelarii, oznaczenie stron)
osnowa (tytuł (umowa sprzedaży, darowizny) oraz treść oświadczenia)
część końcowa (podpisy stron i podpis notariusza)
Oryginał aktu notarialnego pozostaje w archiwum kancelarii, strony otrzymują odpisy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz