Podstawy Prawa - strona 2

note /search

Prawo przedmiotowe i podmiotowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1701

W 1 : (07.10.2010) TEORIA PRAWA PRAWO to pojęcie wieloznaczne, np.: W znaczeniu przedmiotowym - całokształt norm ustawowych i chronionych przez państwo W znaczeniu podmiotowym - wynikająca z norm prawa przedmiotowego możność określonego postępowania lub możność żądania danego postępowania od os...

Prawo własności intelektualnej - prawo własności przemysłowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2702

w 11,12,13 (13.01.2011, 20.01.2011, 26.01.2011) prawo własności intelektualnej własność intelektualna - dobra, wartości niematerialne, różne od rzeczy wyróżniamy: prawo autorskie (twórczość autorska) w ramach prawa cywilnego i prawo własności przemysłowej (twórczość przemysłowa: patenty i znaki to...

Konspekt prawo karne i postepowanie karne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1666

Prawo karne Przestępstwo to czyn człowieka zabroniony przez ustawę (np. k.k.; k.k.s.) pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek; bezprawny, zawiniony, i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. Elementy przestępstwa : czyn zabroniony spełniający ustawowe znamiona przestępstwa bezpr...

Prawo Konstytucyjne - konspekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2023

Konspekt prawo konstytucyjne Naczelne z asady ustroju RP suwerenności narodu - władza zwierzchnia należy do Narodu Polskiego (art. 4 ust..1 KRP). Innymi słowy władza publiczna ma swoje źródła w ogóle obywateli RP. Zatem wszelkie organy władzy publicznej, uzyskują mandat do jej wykonywania na zasa...

Podstawy prawa- notatki z wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 4179

PRAWO  Kierunek pozytywistyczny - dotyczy tylko zewnętrznego zachowania się ludzi względem siebie (prawa nie interesuje to, co myśli człowiek) - normy są ustanawiane przez autorytet zewnętrzny wobec adresatów (w Polsce sejm, w uczelni rektor, itd.) - przestrzeganie norm jest zagwarantowane przy...

Wstęp do prawa cywilnego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1596

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO Wstęp Prawo cywilne reguluje stosunki majątkowe i niektóre stosunki niemajątkowe między podmiotami o równorzędnym statusie prawnym. Jest ono odrębną gałęzią prawa, zaliczaną do tzw. prawa prywatnego co oznacza, że strony stosunków cywilnoprawnych (np. osoby fizyczne, osob...

Hipoteka- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1141

Hipoteka To ograniczone prawo rzeczowe obciążające nieruchomość, pozwalające wierzycielowi ściągnąć należności nią zabezpieczone, bez względu na to czyją własnością jest nieruchomość.(sprzedanie nieruchomości następuje razem ze sprzedaniem hipoteki, nowy właściciel musi spłacać wierzytelności) ...

Nieruchomości rolne Skarbu Panstwa- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

Def. Nieruchomości rolnej wg kodeksu cywilnego: nieruchomościami rolnymi są nieruchomości które są lub mogą być wykorzystane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Prywatyzacja p...

Środki zapobiegawcze - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

Środki zapobiegawcze Środki zapobiegawcze: - tymczasowe aresztowanie (może być stosowane tylko przez sąd, nie może stosować prokurator, podstawowa „stawka” 3 miesiące, może być przedłużona do 2 lat; stosujemy, gdy zachodzi uzasadni...

Źródła prawa - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1022

Źródła prawa Źródłem prawa jest sformalizowany akt władzy państwowej zawierają­cy przepisy prawne. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa polskiego są: 1) konstytucja 2) ustawy 3) ratyfikowane umowy międzynarodowe 4) rozporządzenia 5) akty prawa miejscowego Źródła prawa tworzą hierarchiczni...