Prawo własności intelektualnej - prawo własności przemysłowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3178
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo własności intelektualnej - prawo własności przemysłowej - strona 1 Prawo własności intelektualnej - prawo własności przemysłowej - strona 2 Prawo własności intelektualnej - prawo własności przemysłowej - strona 3

Fragment notatki:

w 11,12,13 (13.01.2011, 20.01.2011, 26.01.2011) prawo własności intelektualnej własność intelektualna - dobra, wartości niematerialne, różne od rzeczy
wyróżniamy: prawo autorskie (twórczość autorska) w ramach prawa cywilnego i prawo własności przemysłowej (twórczość przemysłowa: patenty i znaki towarowe)
AKTY PRAWNE:
ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
ustawa - Prawo własności przemysłowej,
ustawa o ochronie baz danych,
ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne
Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności
Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego;
Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego; prawo autorskie Prawo autorskie ( ang. copyright , symbol: © ) - pojęcie prawnicze oznaczające (1) ogół praw przysługujących autorowi utworu albo (2) przepisy upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści. Powody istnienia autorskiego prawa majątkowego Powodem wprowadzenia praw autorskich majątkowych było zabezpieczenie interesów twórców oraz wydawców. Efektem naruszenia tych właśnie praw są m.in. następujące szkody:
utrata przez twórców zysków z tytułu rozpowszechniania utworów,
straty firm zajmujących się dystrybucją i promocją utworów,
straty państwa związane z nie odprowadzonymi podatkami.
Pamiętać należy, że zbyt restrykcyjne prawa autorskie utrudniają rozwój twórczości, a także realizację projektów opartych na współpracy między grupami twórców, lub też powodują ograniczanie dostępności do wolnych licencji . PRZEDMIOT prawa autorskiego utwór przejaw działalności twórczej, indywidualnej) - niematerialne dobro;
rezultat pracy człowieka;
bez znaczenia poziom wartości twórczej;
konieczne jest ustalenie utworu w jakiejkolwiek postaci (umożliwia percepcję przez inne osoby niż twórca) ≠ utrwalenie; polskie prawo nie wymaga rejestracji utworu
RODZAJE UTWORÓW:
zależne
samoistne
inspirowane
łączne
zbiorowe Podmioty prawa autorskiego TWÓRCA
PRACOWADCA TWÓRCY - jeżeli pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązku wynikających ze stosunku pracy to jego pracodawca nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe do tego utworu RODZAJE PRAW:

(…)

… użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych;
Zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców;
Zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
Patent
Prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP
Czas trwania patentu wynosi…
… a także organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, która zarządzała prawami autorskimi zmarłego twórcy;
Osoby wymienione powyżej są uprawnione w tej samej kolejności do wykonywania autorskich praw osobistych zmarłego twórcy;
AUTORSKIE PRAWO MAJĄTKOWE - rozporządzanie i korzystanie z utworu w celu osiągnięcia wynagrodzenia (ograniczenie tylko drogą ustawy) i obejmuje wszystkie pola eksploatacji
… obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione;
Twórca zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, mimo, że w umowie postanowiono o przeniesieniu całości praw majątkowych;
Droit de suite
Prawo twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania procentowego (5%) wynagrodzenia od ceny jego dzieła odsprzedawanego zawodowo kolejnemu właścicielowi (prawo następstwa);
Prawo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz