Prawoznawstwo - opracowanie, omówienie cz 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawoznawstwo - opracowanie, omówienie cz 2 - strona 1 Prawoznawstwo - opracowanie, omówienie cz 2 - strona 2 Prawoznawstwo - opracowanie, omówienie cz 2 - strona 3

Fragment notatki:

Problemy związane z definiowaniem prawa nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie, na przykład:
ze względu na różne kultury prawne (np. prawo precedensowe, prawo stanowione);
ze względu na związki prawa z innymi normami społecznymi (np. moralność, religia);
ze względu na problemy ogólno filozoficzne (np. czy prawo jest poznawalne, albo czy jest bytem, albo czy można go oceniać);
ze względu na rozwój prawa (np. prawo tworzone przez władcę, potem przez naród - prawo wewnętrzne, państwa-prawo międzynarodowe publiczne, a nawet organizacje międzynarodowe - ONZ, UE, Rada Europy).
Wielość systemów normatywnych Uznanie pewnych stanów za wartości prowadzi do formułowania wzorów zachowań, które stają się częścią prawa bądź innych systemów normatywnych
Spór, co do rozumienia wartości: - wartość to byt obiektywny istniejący samoistnie lub z woli
Boga
-wartości są niezmienne, trwałe
-wartości jako byty obiektywne mogą być przedmiotem poznania
ludzkiego ( kognitywizm )
Regulatory ludzkich zachowań:
O charakterze normatywnym O charakterze nienormatywnym
Np. prawo, moralność, obyczaje Np. prawidłowości gosp. rynkowej, tradycje, mity, przesądy
Prawo nie jest ani jedynym regulatorem ludzkich zachowań ani też jedynym źródłem norm społecznych. Istnieją normy: moralne, obyczajowe, normy statutowe i zwyczajowe, organizacji niepaństwowych, normy wewnątrzkościelne.
Każdy człowiek uczestniczy równocześnie w wielu grupach społecznych (naród, rodzina, osiedle, studenci, związek wyznaniowy, partia polityczna). Istnienie każdej grupy społecznej wyraża się m.in. w formułowaniu rozmaitych norm, które regulują zasady włączenia jednostki do takiej grupy lub wykluczenia z niej, a także wyznaczają zachowania członków grupy. Każdy człowiek podlega w jednym momencie wielu różnym normom: mniej lub bardziej rygorystycznym, mniej lub bardziej dobrowolnie przyjętym; normy te mogą być ze sobą zgodna, ale mogą też pozostawać we wzajemnej sprzeczności.
Wypowiedzi performatywne (wypowiedzi dokonawcze, performatywy) wyrażają one sens aktów konwencjonalnych, tj. takich czynności, z którymi, zgodnie z obowiązującymi normami, łączy się dokonanie zmian w otaczającej nas rzeczywistości (“Nadaję ci imię...”, “Biorę ciebie za żonę”, “Mianuję pana na stanowisko...”. Mają one schemat logiczny “Czynię X”. Taka wypowiedź tworzy nowe relacje międzyludzkie . Zawiera wyrażenia znaczące i niedwuznaczne. Budowana jest za ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz