Źródła prawa międzynarodowego, europejskiego i wewnętrznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa międzynarodowego, europejskiego i wewnętrznego - strona 1 Źródła prawa międzynarodowego, europejskiego i wewnętrznego - strona 2 Źródła prawa międzynarodowego, europejskiego i wewnętrznego - strona 3

Fragment notatki:


ŹRÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO, EUROPEJSKIEGO I WEWNĘTRZNEGO PRAWO MIĘDZYNARODOWE Wiele państw demokratycznych uznaje prymat prawa międzynarodowego nad własnym prawem wewnętrznym,
Wspólnota międzynarodowa jest coraz bardziej skłonna, by podstawową normą tego prawa nadać status norm bezwzględnie wiążących (ius cogens), a zatem wiążących państwa nawet bez ich zgody. Polska: r atyfikowane umowy międzynarodowe staja się częścią wewnętrznego prawa polskiego i mogą być bezpośrednio stosowane, a jeśli umowa międzynarodowa została ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażona w ustawie, to ma ona pierwszeństwo przed ustawami i niższymi aktami normatywnymi.
Samoistne źródła prawa międzynarodowego :
Umowy (traktaty) międzynarodowe
Zwyczaj międzynarodowy (międzynarodowe prawo zwyczajowe)
Zasady ogólne prawa międzynarodowego
Prawotwórcze uchwały organizacji międzynarodowych
Niesamoistne źródła prawa międzynarodowego :
Orzecznictwo sądów międzynarodowych
Doktryna
Deklaracje i zalecenia organizacji międzynarodowych
PRAWO EUROPEJSKIE (UNIJNE, WSPÓLNOTOWE) Część naszego prawa wewnętrznego - prawo to podlega bezpośredniemu stosowaniu na terenie Polski, a w razie kolizji ma pierwszeństwo nad normami naszego prawa wewnętrznego.
ETS: zasada prymatu prawa europejskiego nad prawem wewnętrznym państw członkowskich Cechy prawa europejskiego :
Mieszane - ma charakter zarówno prawa międzynarodowego jak i wewnętrznego, zatem może być bezpośrednim źródłem prawa i obowiązków zarówno państw członkowskich, jak i źródłem uprawnień i obowiązków obywateli państw członkowskich i ich instytucji Prawo wspólnotowe podlega bezpośredniemu stosowaniu w państwach członkowskich i może stanowić samoistną i niezależną od prawa międzynarodowego i narodowego podstawę skarg i roszczeń obywateli oraz państw członkowskich.
Brak rozgraniczenia aktów tworzenia i stosowania prawa - zdarza się, że adresatami dyrektyw zaliczanych do aktów tworzących prawo są indywidualnie oznaczone państwa, natomiast adresatami decyzji, które uważa się za akty stosowania prawa unijnego, bywają wszystkie państwa.
Źródła prawa europejskiego :
PRAWO PIERWOTNE - traktaty założycielskie wraz z załącznikami i protokołami oraz traktaty akcesyjne; PRAWO POCHODNE - wszystkie akty normatywne ustanowione przez organy UE, cechą charakterystyczną jest to, że są wydawane na podstawie aktów prawa pierwotnego:
rozporządzenia - adresatem: państwa, obywatele, instytucje, moc wiążąca w całym zakresie

(…)

… są wydawane na podstawie konstytucji lub ustaw, natomiast uchwały innych organów oraz zarządzenia - na podstawie ustaw. Akty p. wewnętrznego mogą wydawać inne organy, jeśli zostały do tego upoważnione (np. KBN, Zarząd NBP, Rada Polityki Pieniężnej i inne). Inne akty normatywne uchwala Sejm i Senat (w tym trybie ustanawia się przykładowo regulamin Sejmu i Senatu).

… karnego
Przepisy podatkowe i zagadnienia gospodarki finansowej państwa
Ustanawianie monopolów
Ustanawianie budżetu
Wprowadzanie stanów nadzwyczajnych (wojny, wyjątkowy, klęski żywiołowej)
Normy regulujące strukturę państwa i samorządów
RATYFIKOWANE UMOWY MIĘDZYNARODOWE W przypadku, gdy umowa międzynarodowa została ratyfikowana za zgodą parlamentu wyrażoną w ustawie, w razie kolizji takiej umowy z ustawą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz