Kierownictwo rozprawy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierownictwo rozprawy - strona 1

Fragment notatki:

KIEROWNICTWO ROZPRAWY ( W ZNACZENIU FORMALNYM I PORZĄDKOWYM ) PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO SKŁADU ORZEKAJĄCEGO ( Art. 366 ) - czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem, bacząc aby zostały wyjaśnione wszystkie istotne okoliczności sprawy, a w miarę możności także okoliczności sprzyjające popełnieniu przestępstwa ( ← zasada prawdy obiektywnej ). - powinien dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło na pierwszej rozprawie głównej ( ← zasada koncentracji ). - umożliwia stronom wypowiedzenie się co do każdej kwestii podlegającej rozstrzygnięciu ( ← zasada kontradyktoryjności i równouprawnienia stron, ← audiatur et altera pars ). Obrońcy i oskarżonemu przysługuje głos ostatni ( favor defensionis - Art. 367 §2 ) - uchyla pytania, o których mowa w Art. 171 ( sugerujące, nieistotne ) - rozstrzyga ostatecznie o przychylnym załatwieniu wniosku dowodowego strony, któremu inna strona się nie sprzeciwiła. W innych wypadkach sąd wydaje postanowienie ( Art. 368 ). - czuwa nad tym, aby przy przesłuchaniu świadka nie byli obecni świadkowie, którzy jeszcze nie zostali przesłuchani ( Art. 371 §1 ) - powinien przedsiębrać środki zapobiegające porozumiewaniu się osób przesłuchanych z osobami, które jeszcze nie zostały przesłuchane ( Art. 371 §2 ) - wydaje wszelkie zarządzenia niezbędne do utrzymania na sali sądowej spokoju i porządku ( Art. 372 ) - uprawnienia z zakresu policji sesyjnej ( Art. 375 ) Zaskarżalność zarządzeń przewodniczącego na sali rozpraw Tak- odwołanie do składu orzekającego ( instancja pozioma ). Nie jest to środek odwoławczy w znaczeniu działu IX, lecz specyficzny środek zaskarżenia. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz