Zasada kontradyktoryjności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada kontradyktoryjności - strona 1 Zasada kontradyktoryjności - strona 2 Zasada kontradyktoryjności - strona 3

Fragment notatki:

ZASADA KONTRADYKTORYJNOŚCI/PRAWA DO OBRONY Zasada: obowiązkowa obecność oskarżonego na rozprawie ( ← prawo do obrony, ← konieczność stworzenia wawrunków prawidłowego orzekania przez sąd ) ( Art. 374 §1 ) - przewodniczący może wydać zarządzenie w celu uniemożliwienia oskarżonemu wydalenia się z sądu przed zakończeniem rozprawy ( Art. 374 §2 ) - w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego, którego obecność jest obowiązkowa przewodniczący ( Art. 382 ) a. zarządza natychmiastowej zatrzymanie i doprowadzenie oskarżonego lub b. przerywa rozprawę w tym celu albo c. sąd rozprawę odracza ( w formie postanowienia, przysługuje na nie zażalenie ) Wyjątek : ustawa stanowi inaczej Ratio legis- uniemożliwienie oskarżonemu paraliżowania postępowania przez swą nieuzasadnioną nieobecność. a. ze względu na zakłócanie przebiegu rozprawy- w każdym trybie postępowania przewodniczący może wydalić oskarżonego na pewien czas z sali rozpraw ( POLICJA SESYJNA ), jeśli: ( ( Art. 375 §1 ) - oskarżony został już uprzednio upomniany przez przewodniczącego, - oskarżony mimo to nadal zachowuje się w sposób: - zakłócający porządek rozprawy lub - godzący w powagę sądu Zezwalając oskarżonemu na powrót przewodniczący niezwłocznie ( Art. 375 §2 ) - informuje go o przebiegu rozprawy w czasie jego nieobecności, - umożliwia mu złożenie wyjaśnień co do przeprowadzonych w czasie jego nieobecności dowodów b. ze względu na oddziaływanie na innych uczestników postępowania - przewodniczący może wydalić oskarżonego na czas przesłuchania danej osoby jeśli ( Art. 390 p. 2 ) - wyjątkowe wypadki i - należy się obawiać, że obecność oskarżonego mogłaby oddziaływać krępująco na wyjaśnienai współoskarżonego/zeznania świadka/biegłego c. gdy oskarżony nie chce uczestniczyć w rozprawie i. jeżeli złożył już wyjaśnienia ( Art. 376 ) - w przypadku opuszczenia sali rozpraw w trakcie rozprawy bez zezwolenia ` przewodniczącego ( Art. 376 §1 ) - w przypadku niestawiennictwa na rozprawę przerwaną lub odroczoną- gdy oskarżony po złożeniu wyjaśnień zawiadomiony o terminie rozprawy odroczonej lub przerwanej nie stawił się na tę rozprawę bez usprawiedliwienia ( Art. 376 §2 ) Wyjątek sąd zarządza przymusowe doprowadzenie oskarżonego, jeśli uznaje jego obecność za niezbędną Forma Postanowienie Zaskarżalność Tak- do innego równorzędnego składu tego samego sądu ( instancja pozioma ) Wyroku wydanego w takim wypadku nie uważa się za zaoczny.

(…)

…- co w takiej sytuacji- z góry skazane jest na niepowodzenie. Skutki:
- wyroku nie uważa się w tym wypadku za zaoczny ( Art. 377 §6 )
- jeśli oskarżony nie złożył jeszcze wyjaśnień, to:
- można zastosować instytucję pomocy prawnej ( Art. 396 §2 ) lub
- uznać za wystarczające odczytanie jego poprzednio złożonych wyjaśnień.
Udział pokrzywdzonego/podmiotu zobowiązanego do zwrotu korzyści majątkowej w rozprawie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz