Pomoc prawna

note /search

Organy pomocy prawnej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1372

Organy pomocy prawnej powołane do obsługi prawnej i specjalnie w tym celu zorganizowane podział...

Pomoc prawna- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

. Instytucja tzw. pomocy prawnej (art. 157 o.p.). Art. 157 op. Osoba wezwana jest obowiązana...

Pomoc prawna z urzędu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

POMOC PRAWNA Z URZĘDU Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przez sąd, instytucja ma służyć...

Zagadnienia na test 2.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

skierowania przez sąd, udzielanie pomocy prawnej z urzędu, powództwo wzajemne, przywrócenie terminy...

Istota skargi do NSA

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Praw Obywatelskich - organizacja społeczna, jeśli ma w statucie zapisaną pomoc prawną innym Termin...

Organy ochrony prawnej- powtórzenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 3360

- Rzecznicy - Straż graniczna - Organy pomocy prawnej - adwokatura - radcy prawni - komornicy - System organów...

Adwokatura - Wymagania zawodowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1078

. Adwokatura Ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Adwokat prawnik świadczący pomoc prawną...