Organy ochrony prawnej- powtórzenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 3360
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy ochrony prawnej- powtórzenie - strona 1 Organy ochrony prawnej- powtórzenie - strona 2 Organy ochrony prawnej- powtórzenie - strona 3

Fragment notatki:

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ
3 płaszczyzny:
- cywilna
- karna
- administracyjna
INSTYTUCJE
- Sąd - rola sądu - orzekanie, sądzenie, wydawanie postanowień, zarządzeń, wyroków
- status i pozycja ustrojowa sędziego (ścieżka kariery)
- udział ławników
- referendarze sądowi
- asystenci sądowi
- Prokuratura - organy legalności, ochrony prawa (oskarżyciel)
OCHRONA PRAWNA
POSTEPOWANIE CYWILNE
POSTĘPOWANIE KARNE
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
SĄD
SĄD
SĄD / SKO
POWÓD
POZWANY
PROKURATURA
OSKARŻONY
STRONA 1
STRONA 2
- NIK
- Rzecznicy
- Straż graniczna
- Organy pomocy prawnej - adwokatura
- radcy prawni
- komornicy
- System organów ochron prawnej w UE.
POJĘCIE OCHRONY PRAWNEJ, RODZAJE I PRZEDMIOT
OCHRONA PRAWNA - to pewnego rodzaju stała i zorganizowana działalność polegająca głównie na ochronie prawa.
PRAWO
ZNACZENIE PRZEDMIOTOWE
ZNACZENIE PODMIOTOWE
to zespół norm regulujących wszelkie wzorce zachowań, wskazane w normie prawnej, które dotyczy nieograniczonej liczby adresatów normy
to uprawnienia przysługujące określonemu podmiotowi z uwagi na łączący go z innym podmiotem stosunek prawny
wzorce zachowań norma prawna
wszyscy adresaci
P1 P2 indywidualne prawa i obowiązki
interes publiczny
interpartes, czyli interes prawny pomiędzy stronami
Ze względu na cele i funkcje ochrony prawnej dzielimy na:
OCHRONA PRAWNA
REPRESJA PREWENCJA
OGÓLNA INDYWIDUALNA
REPRESJA - przywrócenie do stanu sprzed naruszenia prawa za pomocą określonych sankcji (kary).


(…)


Sądy wojskowe
- Sąd Okręgowy (II instancja)
- Sąd Apelacyjny (II instancja)
- WSA - Wojewódzki Sąd Administracyjny
- NSA - Naczelny Sad administracyjny
Sądy garnizonowe
Sądy okręgowe
SN - Sąd Naczelny
nadzór orzeczniczy
nad tym wszystkim nadzór administracyjny sprawuje
Minister Sprawiedliwości
Pytania, które mogą pojawić się na egzaminie:
Czy Sąd Najwyższy jest II instancją? - NIE, jest środkiem…
… o istnienie prawa, określamy czy istnieje taki czy inny stosunek prawa (określenie stosunku prawnego)
sprawy o nieistnienie prawa
treść prawa, to co wewnątrz - prawa i obowiązki
zakres prawa - granice prawa
Mediacja w postępowaniu karnym - w głównej mierze dotyczy przestępstw prywatno - skargowych (ściganych z oskarżenia prywatnego, np. zniewaga, zniesławienie).
Zadanie do domu: ilu mamy rzeczników w Polsce…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz