Organy ochrony prawnej

note /search

Sędzia- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1190

SĘDZIA S POW Powoł Prezydent na wniosek KRS; sedzia s r ,s o, s a; Prezyd wyznacza siedzibę sędziego; wypełnić kartę zgłoszenia kandydata+ inf z Kraj Rej Karnego+ zaśw-zdolny ze wzgl na stan zdrowia; kandydature zgl się prezesowi s okr- gdy zgl dot- s r lub s o; prezesowi s a gdy dot s a; prezes p...

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1785

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Stały międzynarodowy sąd. Obejmuje te państwa członkowskie Rady Europy, które złożyły stosowne deklaracje. (46) Został powołany na mocy europejskiej Konwencji o ochronie p...

Organy ochrony prawnej- powtórzenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 3836

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ 3 płaszczyzny: - cywilna - karna - administracyjna INSTYTUCJE - Sąd - rola sądu - orzekanie, sądzenie, wydawanie postanowień, zarządzeń, wyroków - status i pozycja ustrojowa sędziego (ścieżka kariery) - udział ławników -

RPO jako rzecznik interesu publicznego- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1393

RPO jako rzecznik interesu publicznego. Jednoosobowy organ. Powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu na 5-letnią kadencję. Nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej ani wykonywać innych zajęć zawodowych. Nie może należeć do partii politycznej, związku za...

Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1288

Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. To najwyższy organ sądowy UE. W jego skład wchodzą sędziowie z wszystkich państw członkowskich (po jednym z każdego państwa członkowskiego) powoływani na 6 letnią kadencję oraz 8 rzeczników general...

Ustrój i organizacja Policji- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 924
Wyświetleń: 3682

Ustrój i organizacja Policji. Zakres kompetencji Policji. Policja składa się z następujących służb: kryminalnej (w tym śledczej i do spraw z walką z przestępczością gospodarczą) prewencyjnej (w tym oddziałów prewencji i pododdziałów antyterro...

Ustrój wymiaru sprawiedliwości- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1239

Ustrój wymiaru sprawiedliwości. Sądownictwo powszechne.  Pozycja sądów (wymiaru sprawiedliwości) w systemie organów państwo¬wych zależy od ogólnej koncepcji ustrojowo-politycznej, na jakiej oparte jest funkcjonowanie państwa.  Przy przyjęciu zasady podziału władz władza sądownicza jest niczym in...

Prawo o ustroju sądów powszechnych-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1974

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dział I Sądy powszechne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. § 1. Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne. § 2. Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości w zakr...

Pojęcie jednolitości i hierarchicznego podporządkowania-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1540

Pojęcie jednolitości i hierarchicznego podporządkowania - jako modele organizacji Prokuratury RP. Zasada jednolitości prokuratury (niepodzielności) jest dyrektywą organizacyjną stanowiącą jednolitą władzę, a czynności poszczególnych je...

Zagadnienie ławy przysięgłych, ławnicy obecnie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1057

Zagadnienie ławy przysięgłych, ławnicy obecnie Wymiar sprawiedliwości w państwie mogą sprawować sędziowie zawodowi jak i niezawodowi tj. przysięgli i ławnicy. W obecnym ustawodawstwie polskim nie przyjęto anglosaskiej koncepcji wyodrębnienia sędziowskiego składu przysięgłych, aczkolwiek taki system...