Ustrój wymiaru sprawiedliwości- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustrój wymiaru sprawiedliwości- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Ustrój wymiaru sprawiedliwości. Sądownictwo powszechne.
 Pozycja sądów (wymiaru sprawiedliwości) w systemie organów państwo¬wych zależy od ogólnej koncepcji ustrojowo-politycznej, na jakiej oparte jest funkcjonowanie państwa.
 Przy przyjęciu zasady podziału władz władza sądownicza jest niczym innym jak rozstrzyganiem konfliktów prawnych przez niezależne i niezawisłe sądy.
 Ta zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości uważana jest w większości systemów prawnych za zasadę podstawową oznaczającą, że wymiar sprawiedliwości ma należeć wyłącznie do kompetencji sądów.
Wymiar sprawiedliwości w Polsce sprawują - jak określa Konstytucja - sądy: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Tym samym trybunały znajdują się poza strukturą polskiego wymiaru sprawiedliwości, jednak w szerokim ujęciu termin wymiar sprawiedliwości odnosi się również do nich.
Spośród organów sprawujących wymiar sprawiedliwości wyróżnia się:
 sądy powszechne:
o rejonowe,
o okręgowe,
o apelacyjne,
 SN
 sądy administracyjne (wojewódzkie sądy administracyjne i NSA),
 sądy wojskowe (garnizonowe i okręgowe).
Obok wymienionych sądów pewną rolę odgrywają sądy polubowne, zwłaszcza w sprawach gospodarczych, czyli sporach między przedsiębiorstwami. Łączy ich to, że każdy z nich w określony sposób, stosownie do swoich zadań i kompetencji, współdziała z sądami. Współdziałanie polega bądź na udziale w samym postępowaniu sądowym lub innym i udzielaniu pomocy jednej ze stron, bądź na przygotowaniu sprawy sądowi, bądź na wykonaniu innych zadań.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz