Sądowy wymiar sprawiedliwości.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sądowy wymiar sprawiedliwości. - strona 1 Sądowy wymiar sprawiedliwości. - strona 2

Fragment notatki:

Sądowy wymiar sprawiedliwości. W myśl art. 175 Konstytucji RP „Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.”
Władzę sądownicza Konstytucja powierza sądom i trybunałom, podkreślając jednocześnie ich odrębność i niezależność od pozostałych władz.
Ustrój wymiaru sprawiedliwości. Ustrój wymiaru sprawiedliwości w Polsce normują ustawy (art. 176 pkt. 2 Konstytucji):
Konstytucja RP
Prawo o ustroju sądów powszechnych
Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Prawo o ustroju sądów wojskowych
Ustawa o Trybunale Stanu
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
Sądownictwo powszechne. Art. 177 Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów. Konstytucja reguluje pozycję sądów powszechnych jako tych organów władzy sądowniczej, którym przede wszystkim powierzono sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Sądy powszechne wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów. Do sądów powszechny zalicza się:
Sądy rejonowe
Sądy okręgowe
Sądy apelacyjne
Sądy powszechne wydają wyroki w imieniu RP.
Organizacja, kompetencje i zasady funkcjonowania sądów powszechnych. Organizacja sądów powszechnych: Sądy powszechne tworzy i znosi oraz ustala ich siedziby oraz obszar właściwości (w drodze rozporządzenia) Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa. W tym samym trybie może on także tworzyć i znosić poza siedzibami sądów rejonowych:
wydziały zamiejscowe
sądy grodzkie
oraz w okręgowych:
wydziały zamiejscowe
ośrodki zamiejscowe.
Sądy powszechne rozstrzygają wszelkie sprawy z zakresu prawa karnego , cywilnego , rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które nie są zastrzeżone dla innych sądów. Wszystkich sędziów sądów powszechnych mianuje Prezydent RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa . Sądami kierują prezesi powoływani przez Ministra Sprawiedliwości oraz w zakresie finansowym i gospodarczym Dyrektorzy Sądów Apelacyjnych i Okręgowych oraz Kierownicy Finansowi Sądów Rejonowych - powoływani przez Ministra Sprawiedliwości. Postępowanie sądowe oparte jest na zasadzie instancyjności (w Polsce jest system co najmniej Dwuinstancyjny - 1. sąd rejonowy 2.sąd okręgowy, istnieje możliwość odwołania się do sądu apelacyjnego, czyli np. 1 instancja sprawę rozpatruje sąd okręgowy strona ma prawo odwołać się do sądu apelacyjnego tzn. do 2 instancji). Dzięki temu możliwe jest naprawienie wszelkich uchybień dokonywanych w sądach pierwszej instancji. Kontrolę nad sądami powszechnymi w zakresie orzekania sprawuje ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz